Praktijkles Dode Hoek

Laat je leerlingen het gevaar van de dode hoek zelf ervaren in een veilige omgeving. 

 

Op school of op een terrein in de buurt van de school ervaren de leerlingen het gevaar van de dode hoek en leren ze hoe ze zich moeten gedragen in de buurt van een groot voertuig.

De praktijkles steunt op 3 regels:
-  Blijf steeds achter de vrachtwagen.
-  Zorg dat je gezien wordt en blijf aandachtig!
-  Maak oogcontact met de vrachtwagenbestuurder.

De nadruk ligt dus eerder op algemene principes voor veiligheid in het verkeer dan op het precies kunnen afbakenen van de dode hoek van een voertuig.

PRAKTISCH
Wij voorzien
- een vrachtwagen
- een bestelwagen
- twee lesgevers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

De voertuigen en de lesgevers zijn een hele dag beschikbaar. Per dag kunnen minimaal 3 en maximaal 5 klassen deelnemen. 

INHOUD ACTIVITEIT
Elke klas krijgt gedurende 60 minuten les aan de voertuigen. De groep wordt hiervoor in twee gesplitst. 

De ene helft van de klas ervaart tijdens oefeningen in en rond de vrachtwagen wat een vrachtwagenchauffeur ziet of niet ziet, met speciale aandacht voor het afdraaien.

De andere helft verzamelt achteraan de bestelwagen, waar een groot tv-scherm hangt. De leerlingen discussiëren  over stellingen die telkens worden getoond vóór een filmfragment. De  filmfragmenten maken gevaarlijke dodehoeksituaties duidelijk voor de leerlingen. Nadien spelen ze een quiz over deze ‘leerstof’. (Dit gedeelte kan bij regenweer ook binnen plaatsvinden.)

Na een halfuur wisselen de twee groepen van voertuig.


Wat de leerlingen leren

De leerlingen
- tonen in concrete situaties dat ze als fietser steeds achter een stilstaand groot voertuig blijven.
- kunnen de redenen verwoorden van de verdeelde aandacht van een chauffeur en houden hier rekening mee in het verkeer.
- kunnen de geleerde gevaren en attitudes m.b.t. de dode hoek doortrekken naar situaties met andere voertuigen.
- kennen de beperkingen van de spiegels van een voertuig en kunnen de gevolgen
hiervan verwoorden.

Doelgroep
De activiteit is geschikt voor leerlingen uit de derde graad lager en het eerste jaar secundair onderwijs. Ze staat ook open voor vergelijkbare groepen uit het buitengewoon onderwijs. 
Organisatie
De Praktijkles Dode Hoek wordt verzorgd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). VSV wordt hiervoor gefinancierd door het Onderwijsnetwerk van de stad Antwerpen (team Klas Op Stap).
Minimaal en maximaal aantal deelnemers

We verwachten dat je met minimaal drie klasgroepen in opeenvolgende uren deelneemt. Indien je vanuit de school niet met drie klasgroepen kan deelnemen, is dit een ideale gelegenheid om samen te werken met andere scholen uit de buurt.

Je kan met maximaal 5 klassen van 30 leerlingen deelnemen. 

Dagplanning

- 08 – 09 uur: lesgevers van de VSV zetten alle materialen klaar
- 09 – 10 uur: klas 1
- 10 – 11 uur: klas 2
- 11 – 12 uur: klas 3
- 12 – 13 uur: middagpauze
- 13 – 14 uur: klas 4
- 14 – 15 uur: klas 5

Te voorzien door de school: geschikte locatie

De school zorgt voor een locatie om de vrachtwagen/bus en de bestelwagen te stationeren. Dit kan de speelplaats zijn.

De vrachtwagen heeft een afgebakende ruimte van 20 op 20 meter nodig. Deze ruimte moet de hele dag door afgebakend blijven. Ook dienen de toegangswegen toegankelijk te zijn voor het grote voertuig, rekening houdend met de draaicirkel.
Voor de activiteit in en om de bestelwagen moet er stroomvoorziening binnen een straal van 20 meter beschikbaar zijn.

Indien de speelplaats niet geschikt is, dient de school een alternatieve, veilige locatie in de schoolomgeving te voorzien.

! Bij gebruik van openbaar domein moet er een officiële evenementenaanvraag gebeuren om in orde te zijn met de wetgeving. Geef dit dus zeker aan bij je inschrijving.

Het is aan te raden om de vrachtwagen en de bestelwagen niet te ver van elkaar te stationeren, zodat de groepswissels vlot kunnen gebeuren.

Te voorzien door de school: aanspreekpunt
We vragen aan de school om een verantwoordelijke aan te duiden voor de communicatie en de samenwerking met de VSV. 

Lees de verwachtingen hierover na in de afsprakennota (zie hieronder)
Veelgebruikte woorden

- dode hoek
- dodehoekspiegel
- vrachtwagen
- voertuigen
- bestuurder
- oogcontact
- (vrachtwagen)chauffeur
- oplegger
- opstelvak
- stuurcabine 

Beschikbaarheid

Je kan een praktijkles dode hoek boeken in de maanden december en juni.

Benodigde documenten

Afsprakennota praktijkles dode hoek - update juni 2018

Bekijk

Deze activiteit is geschikt voor leerlingen in het lager onderwijs secundair onderwijs

Er is een limiet van 150 deelnemers.

 

Deze activiteit duurt:

  • 60 minuten per klas
 

Deze activiteit is gratis.

X

Deze prijs is berekend op een fictieve klasgroep van 24 leerlingen, om vergelijking mogelijk te maken.

 

Deze activiteit is uitgerust voor:

  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar
  • 1ste jaar secundair
 

Toegankelijkheid:

  • alleen beschikbaar voor scholen op grondgebied stad antwerpen
 

     

Deze activiteit wordt georganiseerd door

Onderwijsnetwerk Antwerpen ism Vlaamse Stichting Verkeerskunde
03 338 33 40
klasopstap@stad.antwerpen.be