Welkom op de portaalsite voor uitstappen en activiteiten voor scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen.

Verzamelplaats
Klasopstap.be is dé verzamelplaats voor interessante activiteiten voor kleuter-, lagere en secundaire scholen in de stad Antwerpen. Het aanbod bundelt alle initiatieven van de stedelijke diensten of hun partners. Van een bezoek aan de brandweer, een toneelstuk, een ecologische workshop, een geleide fietstocht... tot een bezoek aan de haven; je vindt alles terug op één website.
 

Wegwijzer
Ook wijst Klasopstap.be leerkrachten de weg naar diverse vormen van ondersteuning voor een klasuitstap of activiteit. Ben je op zoek naar subsidies of een locatie voor je uitstap? Heb je nog nood aan sport- of spelmateriaal? Wens je voorbeeldprogramma's of meeneemlijsten? Kijk eens op www.klasopstap.be/ondersteuning.

 

Het team Klas Op Stap
Het team achter de website Klasopstap.be maakt deel uit van het Onderwijsnetwerk van de stad Antwerpen. Ben je benieuwd geworden naar onze netoverschrijdende werking rond klasuitstappen? Lees dan hier onze missie en visie.

 

Vragen?
Bekeek je het aanbod op www.klasopstap.be maar vond je niet wat je zocht? Heb je vragen over deze website of over onze ondersteuning voor klasuitstappen in het algemeen? Contacteer dan het 'Klas Op Stap'-team. Klas Op Stap werkt voor alle scholen van het leerplichtonderwijs in de stad Antwerpen en haar districten. 
Ben je een school van buiten de stad? Dan kan je met al je vragen terecht bij Visit Antwerpen.