Welkom op de portaalsite voor uitstappen en activiteiten voor scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen.

Verzamelplaats
Klasopstap.be is dé verzamelplaats voor interessante activiteiten voor kleuter-, lagere en secundaire scholen in de stad Antwerpen. Het aanbod bundelt alle initiatieven van de stedelijke diensten of hun partners. Van een bezoek aan de brandweer, een toneelstuk, een ecologische workshop, een geleide fietstocht,...tot een bezoek aan de haven: je vindt alles terug op één website.


Wegwijzer
Ook wijst Klasopstap.be leerkrachten de weg naar diverse vormen van ondersteuning voor een klasuitstap of activiteit. Ben je op zoek naar subsidies of een locatie voor je uitstap? Heb je nog nood aan sport- of spelmateriaal? Wens je voorbeeldprogramma's of meeneemlijsten? Bekijk onze website of contacteer ons als je nog vragen hebt.
 

Het team Klas Op Stap
Het team achter de website Klasopstap.be maakt deel uit van het Onderwijsbeleid van de stad Antwerpen. Ben je benieuwd geworden naar onze netoverschrijdende werking rond klasuitstappen? Lees dan hier onze missie en visie.