Democratiefabriek

De Democratiefabriek is een interactieve tentoonstelling. 

Schrijf in

Georganiseerd door

Duurtijd

1 uur 30 minuten

Locatie

Geschikt voor

 • Secundair onderwijs: 3 - 7

Beschikbaarheid

 • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

 • € 1,00 per leerling

De “fabriek” is een metafoor: in deze “fabriek” werken jongeren rond identiteit, diversiteit en vooroordelen en denken ze na over actief burgerschap en democratie. 

De bezoekers maken keuzes, voeren opdrachten uit en toetsen hun meningen aan uitspraken en voorstellen. Controversiële onderwerpen, over samenleven in diversiteit, actief burgerschap en onze democratie worden niet geschuwd.

Inhoud activiteit
Wat de leerlingen leren:

 • Leerlingen krijgen inzicht in de werking van een democratie;
 • Leerlingen ontdekken de macht die actieve burgers hebben om een samenleving te sturen;
 • Leerlingen ontdekken waartoe discriminatie, machtsmisbruik en dictatuur kan leiden;
 • Leerlingen zien in dat er diverese keuzes bestaan om een samenleving te organiseren;
 • Leerlingen zijn aangezet om van mening uit te wisselen met anderen;
 • Leerlingen kijken kritischer naar integratievraagstukken uit de actualiteit;
 • Leerlingen leren dat er diverse geweldloze vormen bestaan om in opstand te komen.

Vorm:
Leerlingen bezoeken in duo’s de democratiefabriek. Ze krijgen verschillende opdrachten die hen uitdagen hun eigen ideeën, twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen. De duo’s bespreken samen hun keuzes, waarna elke leerling zijn/haar keuzes noteert op een persoonlijke routekaart.

Meer informatie over de prijs en de groepsgrootte
Deze activiteit kost 25 euro voor een groep van maximaal 25 deelnemers + begeleider(s).
Verwachtingen naar leerkracht en begeleiding toe

De leerkracht / begeleider:

 • houdt toezicht;
 • signaleert in geval van vandalisme of ontbreken van sommige delen van de expofabriek aan de gebouwverantwoordelijke;
 • voorziet bij aanvang de leerlingen van routekaarten (opdrachtkaarten);
 • laat weten dat elke leerling een balpen of potlood meebrengt;
 • ondersteunt leerlingen waar nodig om bepaalde opdracht of vragen juist te interpreteren, maar dringt zijn eigen mening niet op!;
 • kan eventueel een nagesprek organiseren in de klas (zie ook hieronder vermeld ondersteunend educatief materiaal).
Huisreglement
Richtlijn René Agten mbt gebruik Desguinlei (volgt nog)
Voor- en/of natraject
Er bestaat een educatief pakket met extra informatie, namelijk de gereedschapskoffer voor de begeleider Democratiefabriek.

Onze activiteit kadert in een bestaande leerlijn, namelijk actief democratisch burgerschap.

Nieuwe woordenschat
Democratie, vooroordelen, meningen, discriminatie. De betekenis van deze begrippen komt de bezoeker al doende te ontdekken.
 
Locatie
Thema's
 • Mens & maatschappij
 • Samenleven