Getuigenis van een vluchteling

Jouw leerlingen maken kennis met iemand die naar België is gevlucht.

Schrijf je in

Georganiseerd door

Duurtijd

1 uur

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Secundair onderwijs: 3 - 7

Beschikbaarheid

  • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Tijdens deze ontmoeting maken de leerlingen/studenten kennis met iemand die naar België is gevlucht. De meeste mensen die willen getuigen, hebben uiteindelijk de toestemming gekregen om in ons land legaal te mogen verblijven.

Via deze getuigenis willen we de vluchtelingenproblematiek een gezicht geven. We willen de anonimiteit doorbreken. Op vraag van de school kunnen we het persoonlijk vluchtverhaal van de getuigenis opsturen.
Onze ervaring leert ons dat een getuigenis van een vluchteling een enorme impact kan hebben op leerlingen/studenten.

De vluchtelingenproblematiek is vaak een "ver-van-ons-bed" gebeuren. We verschuilen ons achter bepaalde ‘feiten en argumenten', die we oppikken in de media of via onze vriendenkring. Deze getuigenis, die vaak emotioneel en aangrijpend is, zorgt ervoor dat de vluchtelingenproblematiek van zeer nabij wordt ervaren....

De leerlingen/studenten krijgen de kans om vragen te stellen aan de vluchteling. De getuigenis duurt ongeveer 2 uur en gebeurt in het Nederlands, Engels of het Frans.

Praktisch
Prijs per groep: € 120 + vervoersonkosten indien de spreker zich verplaatst naar de school; indien de leerlingen/studenten zich verplaatsen naar Brussel zijn er uiteraard geen vervoersonkosten (wij voorzien dan een lokaal in Brussel)

Wens je meer info of wil je deze workshop reserveren?
Surf naar de website van School Zonder Racisme of stuur een mail naar info@schoolzonderracisme.be

De groepsprijs is 120 euro plus vervoerskosten als spreker naar school komt.

Thema's
  • Mens & maatschappij
  • Samenleven