Haven vol beroepen

Laat uw leerlingen uit de 3de graad BSO/TSO kennismaken met de haven van Antwerpen, haar bedrijfsleven en de diversiteit aan beroepen.

Schrijf je in

Georganiseerd door

Duurtijd

1 dag

Locatie

Geschikt voor

 • Secundair onderwijs: 5 - 7

Beschikbaarheid

 • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

 • € 6,00 per leerling

De haven kent 3 grote sectoren: de maritieme, logistieke en de industriële sector. Verscheidene studiegebieden bereiden de leerlingen BSO/TSO voor op een job in één van deze sectoren en subsectoren. De industrie in de haven heeft een heel ruim aanbod van jobs voor leerlingen met een getuigschrift (DBSO en BSO) of met een diploma secundair (BSO, TSO en SenSe). We willen deze leerlingen kennis laten maken met de mogelijke jobs die zij zouden kunnen invullen in de haven.

De logistieke en industriële processen brengen een grote administratie met zich mee. Er zijn daarom heel wat jobs in de logistieke administratie, informatica, boekhouding en andere specialisaties vanuit het studiegebied handel-logistiek voor leerlingen met een getuigschrift (DBSO en BSO) of een diploma secundair (BSO, TSO en SenSe). We focussen op de mogelijkheden die er zijn voor deze leerlingen, met specifieke aandacht voor specialisatie-opleidingen (vb 7 BSO, SenSe).

We ontwerpen voor 'Haven vol Beroepen' een dagprogramma op maat van uw leerlingen. Er wordt een gevarieerd programma met volgende onderdelen voorzien:

 • Vooraf wordt door Jonge Haven, tijdens 1 tot 2 lesuren, een presentatie gegeven over jobkansen in de haven, er wordt een link gelegd met beroepsprofielen in de haven en we creëren een verwachtingspatroon over het dagprogramma.
 • Algemene informatie over de haven
 • Een educatieve rondrit met min. 2 bedrijfsbezoeken om kennis te maken met de verschillende werkomstandigheden in de haven voor de doelgroep
 • Gesprekken met werknemers uit de geprefereerde sector over hun eigen school- en werkloopbaan

Busvervoer
Het busvervoer wordt, tot een maximum van 500 euro, terugbetaald voor schoolgroepen uit de provincie Antwerpen.

 

 

Locatie
Thema's
 • Mens & maatschappij
 • Beroepen
 • Economie/Noord-Zuid
 • Mobiliteit