Het lijkt of de stenen spreken!

Wandeling op de begraafplaats Schoonselhof op maat van je klas  

Mail om in te schrijven

Georganiseerd door

Duurtijd

1 uur 30 minuten

Locatie

Geschikt voor

 • Kleuteronderwijs: 2 - 3
 • Lager onderwijs: 1 - 6
 • Secundair onderwijs: 1 - 7

Beschikbaarheid

 • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

 • € 4,20 per leerling

Wil je een interactief en leerrijk bezoekje brengen aan de begraafplaats? Deze rondleiding wordt aangepast met werkvormen op maat van je leerlingen.

Voor kleuters en leerlingen uit de lagere school wordt deze rondleiding aangepast met interactieve werkvormen op maat van hun leeftijd, zodat ze op een speelse wijze betekenis kunnen leren geven aan enkele bijzondere symbolen en grafmonumenten.

De begraafplaats wordt een plek waar waarnemen, verbeelden en zelfs analyseren aan bod kunnen komen. Er is aandacht voor taal en betekenis, cultuur, rekenvaardigheden, en het ontdekken van de eigen omgeving.

De wandeling gaat in op het ontwikkelen van taalvaardigheid, muzische vorming, cultuurbeschouwing en begrip van de mens en de maatschappij.

Er worden verschillende werkvormen afwisselend gebruikt, op maat van de kinderen (in overleg met de leerkracht).

Voor leerlingen uit het secundair onderwijs wordt deze rondleiding aangepast met interactieve werkvormen op maat van hun leeftijd, zodat ze op een actieve manier meer te weten komen over onze omgang met leven en dood. De begraafplaats wordt een plek waar we tijd nemen om samen te kijken, vragen te stellen, antwoorden zoeken en samen nadenken over leven en dood. Er is ook aandacht voor de verschillende manieren waarop mensen omgaan met verlies en verdriet.
 

De leerlingen leren over

 • de symbolen en hun verschillen in betekenis
 • de verschillende manieren waarop we afscheid nemen en mensen herdenken
 • de geschiedenis van kerkhoven en begraafplaatsen
 • de manieren waarop we respect kunnen opbrengen voor overledenen en rouwenden, maar ook voor elkaar
 • de manieren waarop mensen aan de hand van woorden, symbolen, graven, rituelen, … betekenis geven aan de dood
 • de betekenis van de dood als onderdeel van het leven

Deze wandeling kan prima aansluiten bij tal van vakken, zoals geschiedenis of cultuurgeschiedenis, talen, wiskunde en zelfs aardrijkskunde. De rondleiding sluit eveneens aan bij heel wat vakoverschrijdende eindtermen.

Er worden verschillende werkvormen afwisselend gebruikt, op maat van de jongeren (in overleg met de leerkracht).

De gids
Gids Tamara Ingels is de auteur van het boek ‘Memento Mori. De begraafplaats als educatieve ruimte’ (ASP, 2017) dat een hedendaagse wegwijzer vormt voor het rondleiden en ontdekken van begraafplaatsen in een educatieve context, van kleuters tot en met volwassenen.

Ze heeft ruime ervaring met het rondleiden van verschillende doelgroepen.

Dagplanning

Er is geen pauze.

Op de begraafplaats zijn geen toiletten.

Indien er na een lange rit toch leerlingen zijn die een toiletbezoek nodig hebben, dan begeven we ons voor aanvang van de rondleiding eerst naar het kasteel waar toiletten zijn. Dit kost echter wel flink wat wandeltijd en heeft mogelijk impact op het verloop en de duur van de rondleiding.

Verwachtingen naar leerkrachten en begeleiding

Liefst bij de boeking contact opnemen met de gids (telefonisch), zodat specifieke vragen een antwoord kunnen krijgen.

Vooraf in de klas voorbereiden met de leerlingen kan een meerwaarde betekenen tijdens het bezoek.

De leerkracht blijft altijd bij de groep als ondersteuner.

Indien leerlingen angstig zijn of recent een familielid verloren hebben, gelieve dit voor de rondleiding even aan de gids te melden, zodat hier rekening mee kan gehouden worden.

Prijs en maximaal aantal deelnemers
De rondleiding kost €100 voor een rondleiding voor een klasgroep van 24 leerlingen. In de prijs zitten de materialen voor werkvormen en verplaatsingsonkosten van de gids inbegrepen.

Voor kleuters wordt er rondgeleid in kleinere groepjes van 15 deelnemers. Ook hier kost de activiteit € 100 voor de rondleiding van één groep.

Startpunt rondleiding
De plaats van afspraak is de hoofdingang op de hoek van de Sint-Bernardsesteenweg en de Krijgsbaan (R11).

Er is parking voor bussen aan de overzijde (Park & Ride Scoonselhof).

De eindhalte van tramlijn 10 ligt aan de overzijde.

Huisreglement
Leerlingen worden op interactieve wijze gewezen op het brengen van een respectvol bezoek aan de begraafplaats.
Voor-of natraject

Er is een bundel beschikbaar met tips voor de leerkracht (op eenvoudige aanvraag) voor de nodige voor- en naverwerking in de klas.

Een workshop vooraf of nadien kan altijd bijkomend worden aangevraagd. Hiervoor wordt een aparte offerte opgemaakt (omwille van materiaalbenodigdheden).

Veelgebruikte woorden

Voor kleuters en leerlingen uit de lagere school:

Symbolen worden ondersteund met afbeeldingen en/of pictogrammen en de betekenis ervan wordt samen met de kinderen ingevuld.

Ook emoties kunnen worden besproken (bang, boos, blij, …)

Begraven, herdenken, verdriet, rusten, steen, cremeren, bezoeken, …

Voor leerlingen secundair onderwijs:

Symbolen, religie, verscheidenheid, kerkhof, begraafplaats, begraven, herdenken, verdriet, rusten, steen, cremeren, bezoeken, …

Locatie
Thema's
 • Cultuur
 • Erfgoed
 • Mens & maatschappij
 • Samenleven