Praktijkles Dode Hoek - volzet voor 2021-2022

Laat je leerlingen het gevaar van de dode hoek zelf ervaren in een veilige omgeving.

Georganiseerd door

 • Onderwijsnetwerk Antwerpen

Duurtijd

1 dag

Locatie

 • Op je school

Geschikt voor

 • Lager onderwijs: 5 - 6

Beschikbaarheid

 • Deze activiteit is beschikbaar gedurende een bepaalde periode
 • Meer info

Prijs

 • Gratis

schooljaar 2021 - 2022

De leerlingen ervaren de gevaren van de dode hoek aan de hand van een spel rond een bestelwagen die op de speelplaats geplaatst wordt. Zo leren ze hoe ze zich moeten gedragen in de buurt van een groot voertuig.

Het tweede deel van de workshop gaat door in het klaslokaal. Hier gaan de leerlingen inzichten verwerven over hoe belangrijk het is om jezelf zichtbaar te maken in het verkeer.

De dodehoekles steunt op 3 algemene regels:

 1. Blijf steeds achter de vrachtwagen.
 2. Zorg dat je gezien wordt en blijf aandachtig!
 3. Maak oogcontact met de vrachtwagenbestuurder.
   

De nadruk ligt dus eerder op algemene principes voor veiligheid in het verkeer dan op het precies kunnen afbakenen van de dode hoek van een voertuig. Dit is dan ook de voornaamste reden dat we niet met een vrachtwagen naar de school komen, maar met een bestelwagen.

Wat de leerlingen leren

De leerlingen

 • tonen in concrete situaties dat ze als fietser steeds achter een stilstaand groot voertuig blijven.
 • kunnen de redenen verwoorden van de verdeelde aandacht van een chauffeur en houden hier rekening mee in het verkeer.
 • kunnen de geleerde gevaren en attitudes m.b.t. de dode hoek doortrekken naar situaties met andere voertuigen.
 • kennen de beperkingen van de spiegels van een voertuig en kunnen de gevolgen hiervan verwoorden.

Momenteel is de stad nog op zoek naar een uitvoerder. De beschrijvingen van de inhoud en het dagverloop kunnen mogelijk wijzigen.

Alles open / Alles toe
Meer info over de groepsgrootte

De activiteit is geschikt voor leerlingen uit de derde graad lager. Ze staat ook open voor vergelijkbare groepen uit het buitengewoon onderwijs.

De voertuigen en de lesgevers zijn een hele dag beschikbaar. Per dag kunnen  maximaal 5 klassen (van 25 leerlingen) deelnemen.

Meer informatie over de periode

Je kan een praktijkles dode hoek boeken in het najaar en het voorjaar. Voor het schooljaar 2021-2022 is het volzet.

Meer info over de locatie

We maken graag gebruik van:
- een klaslokaal met beamer en geluid
- de speelplaats (bestelwagen)

Meer info over de duurtijd

50 minuten per klas, 5 klassen per dag

Inhoud activiteit onder voorbehoud

Elke klas krijgt gedurende 50 minuten les. De groep wordt in twee gesplitst. De ene helft van de klas ervaart wat de dode hoek juist is aan de hand van een spel rond de bestelwagen. Zo ervaren ze wat de chauffeur ziet of niet ziet, met speciale aandacht voor het afdraaien.

De andere helft blijft in de klas. Hier gaan de leerlingen inzichten verwerven over hoe belangrijk het is om jezelf zichtbaar te maken in het verkeer. Na 25 minuten wisselen de twee groepen.

Dagverloop onder voorbehoud
 • 1e lesuur: lesgevers  zetten alle materialen klaar
 • 2e lesuur: klas 1
 • 3e lesuur: klas 2
 • 4e lesuur: klas 3
 • middagpauze
 • 5e lesuur: klas 4
 • 6e lesuur: klas 5

Wij passen onze lessen aan aan de lesuren bij jullie op school.

Te voorzien door de school: geschikte locatie

De school zorgt voor een veilige locatie om de bestelwagen op te stellen. Bijvoorbeeld op de speelplaats. De bestelwagen heeft een ruimte van 15 op 15 meter nodig zodat er voldoende ruimte is om het spel te spelen. Deze ruimte moet de hele dag door afgebakend blijven. Ook dienen de toegangswegen toegankelijk te zijn voor het voertuig.

Indien de speelplaats niet geschikt is, dient de school een alternatieve, veilige locatie in de schoolomgeving te voorzien.  Bij gebruik van openbaar domein moet er een officiële evenementenaanvraag gebeuren om in orde te zijn met de wetgeving. Geef dit dus zeker aan bij je inschrijving.

Voor de activiteit in de klas moet er een klaslokaal met beamer en geluidsinstallatie voorzien worden dat heel de dag gebruikt kan worden. Het is belangrijk dat de bestelwagen en het klaslokaal niet te ver van elkaar zijn, zodat de groepswissels vlot kunnen gebeuren.

Te voorzien door de school: aanspreekpunt

We vragen aan de school om een verantwoordelijke aan te duiden voor de communicatie en de samenwerking met de uitvoerder. 

Lees de verwachtingen hierover na in de afsprakennota.

Veelgebruikte woorden
 • dode hoek
 • dodehoekspiegel
 • vrachtwagen
 • voertuigen
 • bestuurder
 • oogcontact
 • (vrachtwagen)chauffeur
 • oplegger
 • opstelvak
 • stuurcabine 
Thema's
 • Mens & maatschappij
 • Mobiliteit

Gerelateerde activiteiten