Serieus Gesjareld

Leerlingen ervaren onrechtvaardige machtsverhoudingen in wereldhandel en leren hier op een creatieve manier met om te gaan. 

Mail om in te schrijven

Georganiseerd door

Duurtijd

25 minuten

Locatie

 • Op je school

Geschikt voor

 • Secundair onderwijs: 2 - 7

Beschikbaarheid

 • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

 • € 2,10 per leerling

In het winkelbezoek zitten verschillende fasen. Hier staan ze kort opgesomd.

 • Voorafgaand: Enkele leerlingen worden Serieus Gesjareld. Ze krijgen een veel te slecht gequoteerde toets onder ogen.
 • Bordspel fase 1: de leerlingen doorlopen een bordspel met pionnen en dobbelsteen. De spelregels zijn oneerlijk, een weerspiegeling van de oneerlijke machtsverhoudingen in de huidige wereldhandel.
 • Nabespreking: duiding van de huidige oneerlijke wereldhandel en actie Serieus Gesjareld.
 • Bordspel fase 2: de leerlingen spelen opnieuw een bordspel met pionnen en dobbelstenen.
  Deze keer kan de oneerlijke spelsituatie rechtgetrokken worden, mits de inzet en samenwerking van iedereen.
 • Nabespreking: hefbomen voor eerlijke wereldhandel en proefmoment.
 • Brief aan mezelf: de leerlingen schrijven een persoonlijk voornemen op een briefje aan zichzelf.
 • Vertrek: De leerkracht krijgt de briefjes van de leerlingen mee en een begeleidende brief voor een nabespreking in de klas, een maand later.
 • De leerkracht krijgt een stempel voor elke gesjarelde leerling mee. In de klas stempelt hij hun toetsen af met Serieus Gesjareld, en schenkt hen de stempels. 

 

Info over de prijs

In de prijs zit het proeven van enkele wereldwinkelproducten inbegrepen.
De prijs is bespreekbaar.
Voor groepen kleiner dan 15 leerlingen, en voor meerdere workshops op dezelfde dag, geven wij een korting.

Verwachting naar de leerkracht

Het doel is dat de leerlingen er zich na het bezoek bewust van zijn dat de huidige wereldhandel oneerlijk in elkaar zit, waardoor producenten en hun overheden in het Zuiden geen kansen krijgen om een menswaardige levenssituatie uit te bouwen. De bedoeling is dat leerlingen deze verontwaardiging beleven en ook kunnen vertolken naar hun nabije omgeving.

Deze doelen zijn niet louter cognitief, maar in belangrijke mate ook dynamisch-affectief. Dergelijke doelen bereiken we vooral als we aan den lijve ondervinden hoe onrechtvaardig een welbepaalde situatie kan zijn.

De beleving van de oneerlijke marktmechanismen kan al starten in de klas,voorafgaand aan het bezoek. We komen er dan op terug tijdens het winkelbezoek. Daarbij is het de bedoeling dat enkele leerlingen ervaren hoe het voelt om een veel te laag cijfer op een toets of taak te krijgen, een cijfer waarbij de inspanning / verdienste is losgekoppeld van het resultaat.

Huisregels
Respectvol omgaan met de vrijwilligers.
Voor- of natraject
Er bestaan aansluitende workshops die verder bouwen op de opgedane ervaring van deze activiteit, namelijk:
http://www.klasopstap.be/chocoladeproeverij
http://www.klasopstap.be/klasbezoek-aan-de-wereldwinkel
http://www.klasopstap.be/activiteiten/verleg-de-sapstroom 
Wat leerlingen leren

Bordspel waarbij de leerlingen worden geconfronteerd met onrecht. We staan stil bij de impact van onrechtvaardige machtsverhoudingen en gaan op zoek naar creatieve manieren om hiermee om te gaan.

 • ​De leerlingen ervaren hoe het voelt om eerlijke/oneerlijke kansen te hebben en kunnen deze gevoelens verwoorden.
 • De leerlingen kunnen verwoorden welke factoren maken dat de wereldhandel momenteel oneerlijk verloopt.
 • De leerlingen kunnen verwoorden welke acties kunnen bijdragen tot een meer eerlijke wereldhandel.
 • De leerlingen proeven enkele producten uit het assortiment van Oxfam-Wereldwinkels.
 • De leerlingen zijn in staat zelf actie te ondernemen voor meer eerlijke handel, passend bij hun eigen levensstijl.
 • De leerlingen kunnen reflecteren op het al of niet uitvoeren van hun goede voornemens en daar consequenties aan verbinden.
 • Enkele leerlingen hebben met een stempel/boodschap een concrete aanleiding om in gesprek te gaan met anderen of zichzelf te uiten over het thema eerlijke handel.
 • Het thema blijft zichtbaar aanwezig in hun dagelijkse leven.
Locatie
Deze workshop vindt plaats op je school. Indien gewenst kan deze workshop ook doorgaan in één van onze wereldwinkels.
Thema's
 • Mens & maatschappij
 • Economie/Noord-Zuid