Welkom in Brabbelonia

Interactieve workshop rond (muzikale) taal 

Mail om in te schrijven

Duurtijd

n.v.t.

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Kleuteronderwijs: 3
  • Lager onderwijs: 1

Beschikbaarheid

Prijs

  • € 6,70 per leerling

En plots beland je in een omgeving waar een andere taal gesproken wordt ... En langs de andere kant van de barrière vrienden, medeleerlingen, leerkrachten, ... Het overkomt meer en meer kinderen. Moeilijk natuurlijk, maar ook een kans. Kunnen we af en toe de grens oversteken? Allemaal een keer langs de ene kant, en allemaal een keer langs de andere kant? Deze workshop gaat actief en speels op zoek naar wat talen bindt en onderscheidt. De muzikale eigenschappen van taal, en de talige eigenschappen van muziek vormen de rode draad om de barrière te doorbreken. Plezierige werkvormen breken al gauw het ijs. Zij wekken de interesse voor elkaars taal en accent, voor verhalen, timbres, ritmen en melodietjes. Precies op de grens vinden we vleugjes poëzie. Uiteindelijk liggen voldoende elementen op tafel om de slagboom te openen.

Praktisch:
-We vragen de leerkrachten actief mee te doen tijdens de workshop.
-Alle workshops vinden plaats op school. Graag in een grote propere ruimte zonder
  tafels, met een geluidsinstallatie. Andere materialen nemen we zelf mee.
-De duurtijd van deze activiteit is +/- 40 minuten.
-De activiteit is ook beschikbaar voor scholen buiten het grondgebied van de
  stad Antwerpen.
-Er bestaat een educatief pakket met extra informatie, namelijk een lesmap met extra
  muzikale spelletjes om in de klas verder te gebruiken en een duiding in hoeverre dit
  voldoet aan de muzische eindtermen.

De prijs van deze activiteit bedraagt € 305 voor 3 workshops (met telkens 15 leerlingen) per dagdeel of € 6.70 per leerling (voor 45 leerlingen).
De prijs buiten grondgebied Antwerpen is dezelfde.

Meer informatie over de periode

Deze activiteit heeft geen einddatum en loopt over een geheel schooljaar.

Thema's
  • Cultuur
  • Muziek

Gerelateerde activiteiten