Wonen op het dak

We willen leerlingen voorbereiden op onze diverse samenleving waarin ze positief leren omgaan met elkaars verscheidenheid. 

Mail om in te schrijven

Georganiseerd door

Duurtijd

n.v.t.

Locatie

Geschikt voor

 • Lager onderwijs: 4 - 5

Beschikbaarheid

Prijs

 • € 5,60 per leerling

Tijdens het inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ trainen de leerlingen hun vaardigheden in het positief leren omgaan met de diversiteit in de klas en de ruimere samenleving. Aan de hand van uitdagende opdrachten en persoonlijke verhalen worden je leerlingen uitgedaagd om te werken rond beeldvorming, samenwerking en blikverruiming.

Meer info op www.wonenophetdak.be

Het volledige traject omvat 4 stappen:

1. Vorming voor de leerkracht
2. Voorbereiding in de klas
3. Bezoek aan het atelier
4. Naverwerking in de klas

Bekijk hieronder de verschillende stappen in detail.

Het volledige traject in detail

1. Vorming voor de leerkracht
Vooraf volg je een onmisbare vormingsdag in Studio Globo. We schetsen eerst de uitgangspunten en we bespreken het lesmateriaal, dat bestaat uit een mediapakket en de bijbehorende lesmap. Daarna staan we stil bij onder andere diversiteit, vooroordelen en stereotypen. Voor wie dit inleefprogramma al eerder volgde, bieden wij een halve dag ‘verdiepende vorming’ aan.

2. Voorbereiding in de klas

Je werkt met de leerlingen aan een voorbereidend project.

In een 'kijk op diversiteit' bespreek je het begrip diversiteit - in de breedste zin - aan de hand van het dagelijkse leven van vijf kinderen. Meningen en vooroordelen bij leerlingen worden hierbij niet uit de weg gegaan (5 lesuren).

In 'een nieuwsgierige kijk' maak je de leerlingen enthousiast voor het bezoek aan het ‘Dak’. (2,5 lesuren).

Deze voorbereiding is cruciaal voor het slagen van het project.

3. Bezoek aan het atelier
 

4. Nawerking in de klas
De kinderen verwerken en bespreken met elkaar hun ervaringen, indrukken en gevoelens die de samenwerking heeft opgeroepen. Hun bezoek is dé aanleiding voor een kijk op samenwerking: de leerlingen reflecteren over hun eigen en andermans vaardigheden bij de samenwerking.

Doelstellingen (bij alle onderdelen, van voor - tot natraject)
 • Je wil leerlingen op een positieve manier met diversiteit leren omgaan.
 • Je wil het gedrag van je leerlingen tegenover anderen positief beïnvloeden.
 • Je wil leerlingen kansen geven om zich verbonden te voelen met anderen.
 • Je wil leerlingen de meerwaarde van diversiteit in de samenleving laten ontdekken.
 • Je wil leerlingen laten ervaren dat de diversiteit in een groep hen verder kan helpen om samen te werken.
 • Je wil leerlingen bewustmaken van beeldvorming.
 • Je wil leerlingen uitdagen om samen te werken.
 • Je wil leerlingen inspireren om over heel wat maatschappelijke thema’s na te denken.
 • Je wil leerlingen aanzetten tot een houding van openheid en respect tegenover iedereen die ‘anders is’.
 • Je wil leerlingen laten oefenen in interculturele vaardigheden.
Werkvormen en groepsverdeling
De werkvormen die onder andere worden gebruikt, zijn groepswerk en andere vormen van samenwerking, klasgesprek...

Afhankelijk van de groepsgrootte wordt een verdeling gemaakt in 4 of 6 of 8 groepen.

Verloop inleefatelier

Container
De leerlingen worden aan de container ontvangen door één van de personages (begeleider van Studio Globo). Die persoon wil hen wel de weg tonen naar Wies, maar geeft hen eerst een opdracht.

Tribune
Wies, een man of vrouw, staat de leerlingen op te wachten bij de tribune en is heel blij om hen eindelijk te ontmoeten. Wies is iemand die veel reisde en uiteindelijk een plekje vond op het Dak. Een (of twee) vriend(en) van Wies komt/komen op bezoek en zullen een handje helpen. Het spel wordt dus begeleid door minstens twee personages. Die lokken door hun eigen karakter hoogstwaarschijnlijk heel verschillende reacties uit bij jouw leerlingen. De ervaring, achtergrond en thuissituatie van je leerlingen kunnen een rol spelen in hoe ze op die personages reageren.

Tweelinghuizen
Op het Dak zijn er acht bijzondere huizen. Het zijn eigenlijk tweelinghuizen, want per thema zijn ze aan elkaar verbonden: vier thema’s verdeeld over de acht huizen.
In elk huis zijn er verwijzingen naar de vijf kinderen met wie de leerlingen tijdens de voorbereiding in de klas kennismaakten. Daardoor komen maatschappelijke thema’s als gender, migratie, socio-economische situatie, uiterlijk en geloofsbeleving aan bod. Diversiteit troef, dus!

Per huis werken ongeveer vier leerlingen zo zelfstandig mogelijk een opdracht uit. Voor ze hiermee starten, gaan ze op verkenning om de verwijzingen naar de vijf kinderen te ontdekken. Daarna krijgen ze hun opdracht. De leerlingen krijgen ongeveer een uur de tijd om hun opdracht tot een goed einde te brengen. Tussendoor krijgen ze bezoek van de twee (of drie) personages. Die komen gewoon even kijken of alles goed gaat, ze brengen iets binnen, enz. De leerlingen worden ook geconfronteerd met een andere taal of met een ‘vreemd’ voorwerp.

Na een uur moeten de groepen verhuizen naar het tweelinghuis. Dat weten ze vooraf niet! Ze komen terecht in een ‘nieuwe’ groep en omgeving. De leerlingen worden uitgedaagd om met de diversiteit van die grotere groep om te gaan. Samen krijgen ze even tijd om hun opdracht af te maken en om er één geheel van te maken. We stellen hun vaardigheden om samen te werken op de proef.

Het eindresultaat tonen de leerlingen aan één van de personages. Het groepsproces is echter het belangrijkste! Daarom houden we in elke grotere groep een nabespreking.
Als afsluiter verzamelende leerlingen opnieuw op de tribune. Uit volle borst zingen we het 'Verschillenlied'.

 

Verwachtingen van de leerkracht

Voortraject en natraject:
activiteiten uitvoeren aan de hand van een uitgewerkte handleiding, website en leerlingenmateriaal (+ mediapakket met benodigdheden).

Inleefatelier / leerkracht:
helpen bij opstarten van groepsopdracht, filmen = observeren van het samenwerkingsproces, mee helpen begeleiden van kort nagesprek aan het einde van het inleefatelier… > rol uitgeschreven in bijgevoegd document.

Inleefatelier / extra begeleider: ondersteuning in enkele taken (vb. voorwerpen uitdelen, ondersteuning van leerlingen, ondersteuning bij opruim…) > rol uitgeschreven in bijgevoegd document

Prijs
Deelname inleefatelier
De prijs bedraagt € 5,60 per leerling met een minimumbedrag van € 112,00 per groep.
De begeleiders nemen gratis deel aan de activiteit.   
    

Lespakket (voorbereiding verplicht)

 • Handleiding leerkracht: € 14,00
 • Leerlingenboekje (aan te schaffen per leerling): € 1,60
 • Huur mediapakket (2 weken): € 26,00

De vorming voor leerkrachten is gratis.                                                                

Reservatie
Boekingen zijn enkel telefonisch mogelijk eind mei / begin juni. De data worden via brief aan alle scholen gecommuniceerd.

Deze activiteit is beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Locatie
Thema's
 • Mens & maatschappij
 • Samenleven
Extra ondersteuning
 • Cultuurschakel