Workshop Bewegingsexpressie op kindermaat

Cultuuractiviteit van het Kleutermenu / Buitengewoonmenu '19 - '20

Georganiseerd door

Duurtijd

1 uur 40 minuten

Locatie

 • Op je school

Geschikt voor

 • Kleuteronderwijs: 3

Beschikbaarheid

 • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

 • Gratis

Tijdens een workshop bewegingsexpressie leren kinderen om hun gevoelens en ideeën uit te drukken. Niet met woorden, maar met het hele lichaam! We vertrekken van de 4 grote emoties: blij, bang, boos & bedroefd. Deze vormen de rode draad tijdens de speelse oefeningen en bewegingsimprovisaties. De kinderen worden gestimuleerd om hun eigen ervaringen om te zetten in beweging. De kinderen ontdekken ook de bewegingsmogelijkheid van hun lichaam.
Zo krijgt elk kind de kans om zich uit te uiten!

Een workshop bewegingsexpressie stimuleert volgende competenties:

 • expressie
 • communicatie
 • muzikaliteit
 • ritme
 • motoriek
 • evenwicht
 • lichaamscontrole
 • zelfvertrouwen
 • lichaamsbewustzijn
 • inlevingsvermogen
 • verbeelding
 • samenwerking

Extravert gedrag komt niet enkel verbaal tot stand. Sommige kinderen vinden het moeilijk om zich mondeling uit te drukken. Tijdens deze workshop krijgen zij de kans om zichzelf op een andere manier te uiten. Een manier die zij misschien makkelijker vinden. De hele workshop staat in het teken van het kind, zij krijgen uitgebreid de kans om gehoord en vooral gezien te worden.

Prijs
Dit is één van de activiteiten die je kan boeken in het kader van het Kleutermenu en Buitengewoonmenu. Voor vier activiteiten betaalt de school € 200 per klas van maximaal 30 leerlingen. Dankzij een tussenkomst van de stad Antwerpen is dit een pak minder dan wanneer je deze vier activiteiten afzonderlijk zou boeken.

Reservering
Wil je deze activiteit boeken voor het Kleutermenu/Buitengewoonmenu, klik dan vanaf 6 mei , 12 uur  op de knop 'Schrijf hier in' en vermeld bij de inschrijving duidelijk dat je de activiteit boekt in het kader van het Kleutermenu/Buitengewoonmenu.
 

Buitengewoonmenu
Deze activiteit staat open voor leerlingen van het buitengewoon menu. Elk van de types van het buitengewoon onderwijs vraagt een andere aanpak. Wij raden daarom aan om contact op te nemen met de partner om te bespreken of hij/zij op maat van jouw klasgroep kan werken.
Duurtijd

De workshop duurt 2 lesuren (100 minuten) met een pauze (aangepast aan de speeltijd).

Een workshop van 2 lesuren biedt tijd en ruimte voor verdieping en exploratie. Bij de invulling van de workshop wordt rekening gehouden met een juiste verdeling van de energie en met de aandachtspanne van de doelgroep.

De pauze biedt de nodige rust en opfrissing.

Verloop workshop

De doelstelling van de workshop:

 • De kinderen stimuleren om zichzelf uit de drukken door middel van beweging.
 • De kinderen nieuwe bewegingsmogelijkheden van hun lichaam laten ontdekken.

Verloop:

 • Kennismaking
 • Gewenning aan lichaamscontact met anderen
 • Fysieke opwarming: elementen uit kinderyoga, contactoefeningen, opwarmingsoefeningen (zoals wandelen, lopen, gewrichten losmaken…), Sherborne…
 • Ontdekkingsfase : kennismaking met de basisbeginselen van beweging (lichaam, dans, tijd en ruimte)  en kennismaking met de 4 grote emoties via verschillende spelletjes, oefeningen en improvisaties uit de vakliteratuur (Nelson’s Dagboek, Boeken van Paul Rooyackers…), oefeningen uit de creatieve therapie, visualisaties, Laban bewegingsleer…
 • Verdieping en integratie
 • Cooldown en relaxatie: eenvoudige stretchoefeningen, elementen uit kinderyoga, relaxatie oefeningen
 • Evaluatie en feedback op kindermaat
Verwachtingen naar de leerkracht

Bij elke workshop in het regulier onderwijs vragen wij de aanwezigheid en actieve medewerking van minstens 1 leerkracht per 25 kinderen.

Bij elke workshop in het buitengewoon onderwijs vragen wij de aanwezigheid van een aangepaste hoeveelheid begeleiders die actief meewerken. Aangepast betekent: in verhouding tot het aantal vaste begeleiders in de klas met een minimum van minstens 1 begeleider per 10 kinderen.

Voor- of natraject
Onze activiteit sluit aan bij de leerdoelen muzische vorming en beweging.

Na de workshop voorzien wij:

 • Een overzicht met de opbouw van de workshop
 • Een literatuurlijst en oefeningentips die de leerkracht/school kan raadplegen indien ze zelf met bewegingsexpressie willen experimenteren.

  Wij kiezen er als organisatie voor om deze informatie pas te delen na de workshop zodat ook de leerkracht onbevooroordeeld kan genieten van de ervaring.

10 veelgebruikte woorden
Expressie, uitdrukking, emotie
Locatie

De activiteit gaat door op de school. Wij vragen een ruim en leeg lokaal om de bewegingsvrijheid van de leerlingen te garanderen (type turnzaal, leeg klaslokaal, speelzaal...).

Een muziekinstallatie wordt door de school voorzien.

 

Thema's
 • Cultuur
 • Dans