Workshop Theater op kindermaat

Cultuuractiviteit van het Kleutermenu / Buitengewoonmenu '19 - '20

Georganiseerd door

Duurtijd

1 uur 40 minuten

Locatie

 • Op je school

Geschikt voor

 • Kleuteronderwijs: 3

Beschikbaarheid

 • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

 • Gratis

Tijdens een workshop 'Theater op kindermaat' gaat onze theaterdocent aan de slag met een door jullie gekozen thema.  Een woord, een zin, een muzieknummer, een gedicht, een schilderij, een boek… Alles kan!
Aan de hand van verschillende theater- en improvisatie-oefeningen onderzoeken we spelenderwijze het thema.
In deze theaterworkshop kijk je samen met je kleuters door een andere bril naar de werkelijkheid.

Een workshop theater stimuleert volgende competenties:

 • expressie
 • communicatie
 • zelfvertrouwen
 • lichaamsbewustzijn
 • inlevingsvermogen
 • empathie
 • verbeelding
 • samenwerking
   

Deze theaterworkshop vertrekt vanuit het bewegingstheater. Er wordt uiteraard niet met (moeilijke) theaterteksten gewerkt. Woord en tekst worden geïmproviseerd zodat deze steeds op het niveau van de kinderen is.

Prijs
Dit is één van de activiteiten die je kan boeken in het kader van het Kleutermenu en Buitengewoonmenu. Voor vier activiteiten betaalt de school € 200 per klas van maximaal 30 leerlingen. Dankzij een tussenkomst van de stad Antwerpen is dit een pak minder dan wanneer je deze vier activiteiten afzonderlijk zou boeken.

Reservering
Wil je deze activiteit boeken voor het Kleutermenu/Buitengewoonmenu, klik dan vanaf 6mei, 12 uur  op de knop 'Schrijf hier in' en vermeld bij de inschrijving duidelijk dat je de activiteit boekt in het kader van het Kleutermenu/Buitengewoonmenu.
 

Buitengewoonmenu
Deze activiteit staat open voor leerlingen van het buitengewoon menu. Elk van de types van het buitengewoon onderwijs vraagt een andere aanpak. Wij raden daarom aan om contact op te nemen met de partner om te bespreken of hij/zij op maat van jouw klasgroep kan werken.
Duurtijd

De workshop duurt 2 lesuren (100 minuten) met een pauze (aangepast aan de speeltijd).

Een workshop van 2 lesuren biedt tijd en ruimte voor verdieping en exploratie. Bij de invulling van de workshop wordt rekening gehouden met een juiste verdeling van de energie en met de aandachtspanne van de doelgroep.

De pauze biedt de nodige rust en opfrissing.

Verloop workshop

De doelstelling van de workshop:

 • een thema dat in de klas aan bod is gekomen op een andere manier beleven en exploreren
 • de kinderen een fijne theatrale ervaring geven zodat ze in de toekomst meer interesse tonen in theater, drama en cultuur

Verloop:

 • Kennismaking
 • Gewenning aan lichaamscontact met anderen
 • Vertrouwen creëren in zichzelf, de andere deelnemers en de workshopbegeleider
 • Fysieke opwarming: elementen uit kinderyoga, contactoefeningen, opwarmingsoefeningen (zoals wandelen, lopen, gewrichten losmaken…), Sherborne…
 • Ontdekkingsfase
 • Exploreren van het thema: verschillende oefeningen en improvisaties gebaseerd op bewegingstheater, Grotowski, Keith Johnston, Augusto Boal, Viewpoints…
 • Verdieping en integratiefase
 • Cooldown en relaxatie: eenvoudige stretchoefeningen, elementen uit kinderyoga, relaxatie-oefeningen
 • Evaluatie en feedback op kindermaat
Verwachtingen naar de leerkracht

Bij elke workshop in het regulier onderwijs vragen wij de aanwezigheid en actieve medewerking van minstens 1 leerkracht per 25 kinderen.

Bij elke workshop in het buitengewoon onderwijs vragen wij de aanwezigheid van een aangepaste hoeveelheid begeleiders die actief meewerken. Aangepast betekent: in verhouding tot het aantal vaste begeleiders in de klas met een minimum van minstens 1 begeleider per 10 kinderen.

Voor- of natraject
Onze activiteit sluit aan bij de leerdoelen muzische vorming en drama.

Na de workshop voorzien wij:

 • Een overzicht met de opbouw van de workshop
 • Een literatuurlijst en oefeningentips die de leerkracht/school kan raadplegen indien ze zelf met theater willen experimenteren.

  Wij kiezen er als organisatie voor om deze informatie pas te delen na de workshop zodat ook de leerkracht onbevooroordeeld kan genieten van de ervaring. 

Locatie

De activiteit gaat door op de school. Wij vragen een ruim en leeg lokaal om de bewegingsvrijheid van de leerlingen te garanderen (type turnzaal, leeg klaslokaal, speelzaal...).

Een muziekinstallatie wordt door de school voorzien.

 

Thema's
 • Cultuur
 • Theater