Workshop Theater op kindermaat

Cultuuractiviteit van het Kleutermenu / Buitengewoon menu 2020-2021

Georganiseerd door

Duurtijd

100 minuten

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Kleuteronderwijs: 3

Beschikbaarheid

  • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Tijdens een workshop Theater op Kindermaat gaat onze theaterdocent theatraal met de kinderen aan de slag. We starten vanuit de eigen fantasie en de leefwereld van de deelnemers!
Door verschillende theatrale oefeningen ontdekken ze hoe ze “iets” of “iemand” anders kunnen worden. Een koning, een leeuw, een boom, …
De kinderen leren de expressieve mogelijkheden van hun lichaam en stem kennen tijdens deze workshop. Daarnaast stimuleert theater spelen het inlevingsvermogen van de kinderen. Ze
ontwikkelen empathie voor onze diverse wereld. En vindt niet iedereen het leuk om eens iemand anders te spelen?
In deze theaterworkshop kijk je samen met je kleuters door een andere bril naar de werkelijkheid.

 

150 euro kost workshopdocent
20 euro forfaitaire transportkost
0 euro BTW (Vrijgesteld van BTW volgens art. 44, par. 2,4° (onderwijs))
Totaal 170 euro voor een klas van maximum 25 kinderen.

2 lesuren (100 minuten) met een pauze (aangepast aan de speeltijd)

1e lesuur – Fase 1 tem 2
2e lesuur – Fase 3 tem 5
Een langere workshop biedt meer tijd en ruimte voor verdieping en
exploratie. Bij de invulling van de workshop wordt rekening gehouden met een juiste verdeling van de energie en met de aandachtspanne van de doelgroep.

De pauze biedt de nodige rust en opfrissing.

Na de workshop voorzien wij:

  • Een overzicht met de opbouw van de workshop
  • Een literatuurlijst en oefeningentips die de leerkracht/school kan raadplegen indien ze zelf met dans willen experimenteren.

Er is geen voorbereiding vereist voor de workshop.
Wij kiezen er als organisatie voor om de informatie pas te geven na de workshop zodat ook de leerkracht onbevooroordeeld kan genieten van de danservaring.

Bij elke workshop in het regulier onderwijs vragen wij de aanwezigheid en actieve medewerking van minstens 1 leerkracht per 25 kinderen.

Bij elke workshop in het buitengewoon onderwijs vragen wij de aanwezigheid van een aangepaste hoeveelheid begeleiders die actief meewerken. (Aangepast betekent: in verhouding tot het aantal vaste begeleiders in de klas met een minimum van minstens 1 begeleider per 10 kinderen)

Thema's
  • Cultuur
  • Theater