Bewegen tot het klinkt

Danst je neus wel eens alleen? Wat kunnen je tenen met een ritme en je navelbuik met een melodietje? Laat je hele lichaam bewegen en muziek maken! Deze activiteit maakt deel uit van het Kleutermenu 2021-2022.

Georganiseerd door

Duurtijd

n.v.t.

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Kleuteronderwijs: 3
  • Lager onderwijs: 1 - 2

Beschikbaarheid

  • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Deze activiteit maakt deel uit van het Kleutermenu 2021-2022.

Dat klank en beweging niet van elkaar te scheiden zijn, komt bij kinderen duidelijk aan de oppervlakte tijdens hun vrije spel. Alle werkvormen hebben een speels karakter en zijn heel afwisselend. 

Elke kleuter neemt deel vanuit zijn kunnen en zijn fantasie.  Er is geen goed en fout, ieder zijn inbreng wordt geapprecieerd en positief onthaald.

Verschillende actieve werkvormen wisselen elkaar af zoals actief luisteren en imiteren, eigen bewegingen bedenken, reageren met een bepaalde beweging op muziek, experimenteren met de stem gekoppeld aan bewegingen, experimenteren met kleine slaginstrumenten,...

Een klas wordt opgedeeld in 2 groepen van 12 tot 15 kleuters per workshop.  Er is steeds één begeleidende leerkracht aanwezig die actief deelneemt aan de workshop.

1 klas van 24 kinderen wordt opgesplitst in 2 groepen van 12.  Er kunnen 12 (tot 15) kinderen deelnemen per workshop.

We werken met een prijs per klas van €200. Naargelang hoeveel leerlingen er in de klas zitten kan deze prijs dus verschillend zijn.

De workshop begint met enkele opwarmingsoefeningen volgens de 4 basisprincipes van Laban (Space, free flow, weight and time).

Daarna wisselen verschillende korte activiteiten elkaar af zoals: speelse oefeningen waarbij beweging gekoppeld wordt aan de stem, spelen met de verschillen in korte, gebonden, zware en lichte klanken.  Bodypercussie gebruiken we als bewegingselement gekoppeld aan ritmische elementen. En nog veel meer.

Eén workshop duurt 50 minuten.  Per workshop kunnen er 12 tot 15 kleuters deelnemen.

Tussen twee workshops zit een pauze van minimum 15 minuten.

 

 

Na de workshop krijgt de leerkracht een educatief pakket met nog meer oefeningen en werkvormen rond hetzelfde thema.

De leerkracht en/of begeleider neemt actief deel aan de workshop.

Thema's
  • Cultuur
  • Dans
  • Muziek