Dansexpressie: op verkenning door het museum

Vanuit diverse bewegingsopdrachten maken de kleuters kennis met hun lichaam. Standbeelden vormen de rode draad tijdens deze leerrijke workshop.

Schrijf nu in

Duurtijd

n.v.t.

Locatie

 • Op je school
 • Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken

Geschikt voor

 • Kleuteronderwijs: 2 - 3
 • Lager onderwijs: 1

Beschikbaarheid

 • Deze activiteit is beschikbaar op specifieke data
 • Meer info

Prijs

De activiteit start met een gezamenlijke opwarming. Tijdens deze opwarming leren de kleuters aandachtig luisteren naar de muziek. Ze stoppen in een standbeeld wanneer de muziek stopt. Er is ruimte voor de kleuters om hun eigen ideeën vorm te geven in de standbeelden en te delen met de andere kleuters. 

Vanuit de opwarming worden de kleuters verdeeld in groepjes van twee. De kleuters gaan elkaar in standbeelden plaatsen. De creativiteit van de kleuters wordt geprikkeld en er wordt gewerkt aan het wederzijds respect voor elkaar. De kleuters leren eveneens samenwerken met klasgenootjes, waar ze normaal niet mee zouden samenwerken. 

De volgende stap bestaat uit een spiegelactiviteit, waarbij de kleuters wisselend leren om een leidende en volgende rol op te nemen. Opnieuw is er veel ruimte voor de creativiteit van elk individueel kind. 

De activiteit wordt afgerond met een gezamenlijk spel. Tijdens dit spel kunnen de kleuters terug tot rust komen. Ze ontdekken hoe ze elk lichaamsdeel los van elkaar kunnen bewegen. De museumwachter schijnt af en toe met een zaklamp. Dit is voor de kleuters het signaal dat ze zich opnieuw muisstil in een standbeeld naar keuze moeten plaatsen. 

De activiteit is geschikt voor één klasgroep van maximum 30 kleuters. 

Via het inschrijvingsformulier zijn de verschillende data, waarop de activiteit kan doorgaan, zichtbaar. 

In grote lijnen gaat het steeds om donderdagen en vrijdagen verspreid over het hele schooljaar. 

De prijs is vast per klas en bedraagt €84.

Voor de activiteit is een bewegingsruimte op school vereist. Dit kan een turnzaal, refter, polivalente zaal zijn. 

Een muziekinstallatie is eveneens een vereiste om de activiteit te kunnen laten doorgaan. 

N.v.t.

De activiteit duurt een lesuur per klas. 

Bij voorkeur worden verschillende klassen vlak na elkaar ingepland, zodat onze docenten niet onnodig hoeven te wachten. 

Wij voorzien een lespakket, waarin een voorbereiding en een naverwerking in uitgelegd staat. 

De voorbereiding bestaat uit een voorlees - of vertelactiviteit. Vanuit het boek 'De Vogels' maken de kleuters kennis met het begrip 'standbeeld'. De leerkracht kan verder ingaan op de verschillende plekken waar een standbeeld kan staan, om zo uiteindelijk te komen tot het begrip 'museum'. 

De naverwerking is een beeldactiviteit waarbij de kleuters hun eigen standbeeld mogen ontwerpen met klei en eventueel losse materialen, die in de klas aanwezig zijn. Prenten ter inspiratie zijn eveneens opgenomen in het lespakket. 

- Het museum

- Het standbeeld 

- De museumwachter 

- De beeldhouwer 

- Beeldhouwen

- Het lichaamsdeel 

De klasleerkracht heeft tijdens de activiteit een ondersteunende rol. Bij het binnenkomen in de zaal, vertelt hij/zij aan de kleuters dat ze rustig een plekje mogen kiezen in de zaal. Daarna doet hij/zij bij voorkeur actief mee en stimuleert hij/zij de kleuters om hetzelfde te doen. 

De verdeling van de klasgroep in duo's is iets dat de klasleerkracht doet, omdat hij/zij weet welke kleuters het beste wel of niet bij elkaar worden geplaatst. 

- Wij zijn rustig. Roepen of gillen doet pijn aan onze oren. 

- Wij behandelen elkaar op een fijne manier. Als een vriend aangeeft dat hij dit niet leuk vindt, stoppen we ermee. 

 

De kleuters doen deze activiteit bij voorkeur op blote voeten of met turnpantoffels. 

Thema's
 • Cultuur
 • Beeldende kunsten
 • Dans
 • Mens & maatschappij
 • Samenleven