Dit was 'Let's get digital'!

Voor wie er deze editie niet kon bij zijn, of wie graag de leuke dag herbeleeft, een korte samenvatting.