Klasuitstappen tijdens de verschillende kleurcodes

Start van het nieuwe schooljaar 2020-2021. De impact van de COVID19 en de kleurcodes op klasuitstappen

Ondanks de beperkingen die de verschillende kleurcodes opleggen, blijft het voor scholen voorlopig mogelijk om via www.klasopstap.be een tussenkomst voor klasuitstappen en subsidies (sociaal fonds, meerdaagse uitstappen, kleuter- en buitengewoonmenu en de zoo- en havenvignetten) aan te vragen. Hou er als school echter rekening mee dat het al dan niet kunnen doorgaan van activiteiten, het gebruik van de vignetten en de uitbetaling van de subsidies, wordt bepaald door de kleurcode waarin we ons bevinden. Bovendien kunnen partners ten allen tijde zelf beslissen om een bezoek te annuleren.

We overlopen hier de verschillende kleurcodes en de impact die ze hebben op activiteiten buiten het klaslokaal. We vermelden ook welke regels er gelden voor het verwelkomen van “derden” in de school. Wil je er meer over lezen of de volledige draaiboeken downloaden? Klik dan hier verder:  

Code geel
  • Uitstappen

- Basisonderwijs: Extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. De personeelsleden (en leerlingen) passen de veiligheidsmaatregelen toe volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.

- Secundair onderwijs: Extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Uitzondering hierop zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding.

  • Schoolzwemmen

- Basisonderwijs: Schoolzwemmen is nog steeds mogelijk. Je zwembad organiseert zich hierop. Contacteer je contactpersoon bij Buurtsport om afspraken te maken.

- Secundair onderwijs: Schoolzwemmen is nog steeds mogelijk. Je zwembad organiseert zich hierop. Contacteer je contactpersoon bij Buurtsport om afspraken te maken.

  • Essentiële derden

- Basisonderwijs: Derden zijn toegelaten op school.

- Secundair onderwijs: Beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden en indien toch nodig voor een activiteit, neem hierbij dan de nodige veiligheidsmaatrelgelen in acht. 

Code oranje
  • Uitstappen

- Basisonderwijs: Extra-murosactiviteiten worden opgeschort. 

- Secundair onderwijs: Extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Uitzondering hierop zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding.

  • Schoolzwemmen

- Basisonderwijs: Schoolzwemmen is nog steeds mogelijk. Je zwembad organiseert zich hierop. Contacteer je contactpersoon bij Buurtsport om afspraken te maken.

- Secundair onderwijs: Schoolzwemmen is nog steeds mogelijk. Je zwembad organiseert zich hierop. Contacteer je contactpersoon bij Buurtsport om afspraken te maken.

  • Essentiële derden

- Basisonderwijs: Beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden (bezoekers). Denk aan alternatieven voor instappertjes in de kleuterschool. Indien derden toch nodig zijn voor een activiteit, neem hierbij dan de nodige veiligheidsmaatrelgelen in acht. 

- Secundair onderwijs: Beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden en indien toch nodig voor een activiteit, neem hierbij dan de nodige veiligheidsmaatrelgelen in acht. 

Code rood
  • Uitstappen

- Basisonderwijs: Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.

- Secundair onderwijs: Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.

  • Essentiële derden

- Basisonderwijs: Enkel essentiële derden. Neem maatregelen om niet-essentiële derden te weren. Denk aan alternatieven voor instappertjes in de kleuterschool.

- Secundair onderwijs: Enkel essentiële derden. Neem maatregelen om niet-essentiële derden te weren.

Wie zijn essentiële derden?
Een uitstap laten doorgaan of niet

LET OP! Het is de verantwoordelijkheid van de school zelf om een beslissing te nemen over het laten doorgaan van klasuitstappen. Je kan als school bijgevolg het besluit nemen om een geplande activiteit niet te laten doorgaan. Deel deze beslissing ook rechtstreeks met de partner waarbij de activiteit geboekt werd. Hou er bovendien rekening mee dat de partner in dit geval een annulatievergoeding kan aanrekenen.

Heb je bezorgdheden of vragen over jouw subsidieaanvraag? Neem contact op met klasopstap@antwerpen.be of 03 338 33 40.