Muzikale dialogen

Ontdekken en spelen met klank, melodie en ritme (Kleutermenu schooljaar 2020 - 2021)

Schrijf nu in

Georganiseerd door

  • Musica

Duurtijd

40 minuten

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Kleuteronderwijs: 1 - 3

Beschikbaarheid

  • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Een dialoog heeft als doel te communiceren met elkaar. Expressiviteit, mimiek en beweging zijn daarbij van groot belang. Probeer maar eens een gesprek te voeren zonder enige uitdrukking, van de spreker enerzijds of van de luisteraar anderzijds. De communicatie zal al snel blokkeren of stilvallen. Door een expressieve uitdrukking blijft de luisteraar geboeid of de spreker gehoord.

In Muzikale dialogen gaan we met de muzikale taal “praten”. Er komt geen spreektaal aan te pas. Spelend met ritme, melodie, tempo, klank en klankkleur samen met de kinderen komt er een bijzondere dialoog op gang. Dat kan alle kanten op gaan. De Musica docent geeft plaats en ruimte voor eigen initiatief van de kinderen en dat leidt tot mooie expressieve muzikale gesprekjes.

Het maximum aantal deelnemers per workshop is 16 kleuters.

We werken met een halve dagtarief van 305€ waarin 3 workshops kunnen doorgaan. Indien er telkens 16 leerlingen deelnemen aan elke workshop bedraagt de prijs per leerling 6,3€. Indien er minder dan 3 workshops geboekt worden of minder dan 16 leerlingen deelnemen per workshop zal de prijs per kind hoger liggen.

Het is een activiteit zonder veel woorden. Vooral doen en ervaren.

Er bestaat een educatief pakket met extra informatie, namelijk een lesmap met extra muzikale spelletjes om in de klas verder te gebruiken en een duiding in hoeverre dit voldoet aan de muzische eindtermen.

We verwachten van de leerkrachten dat ze actief deelnemen aan de workshop.

We beschikken graag over een grote ruimte zonder stoelen en tafels, met een geluidsinstallatie. Andere materialen nemen we zelf mee.

Thema's
  • Cultuur
  • Muziek