Sporten en recyclage

De kinderen worden eerst geëduceert over sorteren en recycleren en gaan vervolgens leuke spelletjes spelen met gerecycleerd materiaal. (Kleutermenu/Buitengewoon menu schooljaar 2020-2021)

Schrijf nu in

Duurtijd

n.v.t.

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Kleuteronderwijs: 3

Beschikbaarheid

  • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Wat leren de leerlingen?

1.5 de kleuters kunnen onder begeleiding kleuteraangepast materiaal veilig heffen, dragen en verplaatsen

1.7 de kleuters kunnen voor verschillende basisbewegingen de ledematen functioneel en gecoördineerd inschakelen

2.3 de kleuters beleven zichtbaar plezier aan fysieke inspanningen

1.13 de kleuters tonen een houding van zorg en respect voor de natuur

 

Wat gaan ze doen en welke werkvormen worden er gebruikt?

Deze activiteit werkt met zaken waar ze in het dagelijkse leven in aanraking mee komen. Alles is zo eenvoudig mogelijk uitgelegd met visuele ondersteuning om het zo duidelijk mogelijk te maken.

 

Hoe zorg je ervoor dat je op niveau van de doelgroep werkt?

- Werken met materialen die ze kennen

- Duidelijke taal

- Visuele ondersteuning

- Eenvoudige bewegingen

 

 

125 euro per activiteit van maximum 25 kleuters.

De kleuters krijgen eerst een kleine les over het sorteren en recycleren, waarbij ze dit ook echt gaan oefenen op recycleren. We laten ze spelen met zelfgemaakte pittenzakjes, oude fietsbanden, oude eiërdozen, etc… Ze leren dat sommige dingen niet zomaar weggegooid moeten worden maar dat je dit kan gebruiken om leuke dingen mee te doen. 

Het is de bedoeling dat wij zelf lesgevers voorzien om de activiteiten te begeleiden. Zijn staan telefonisch in contact met de zaakvoerders gedurende de activiteit. Anderzijds is het ook mogelijk om een lesgeversmap te voorzien waarmee de leerkracht aan de slag kan om zelf de activiteit te begeleiden.

Thema's
  • Mens & maatschappij
  • Samenleven
  • Natuur, wetenschap & techniek
  • Milieu
  • Sport & gezondheid
  • Sport & beweging