Update maatregelen coronavirus - uitstappen vanaf 15 maart

Je kan opnieuw op uitstap onder strenge voorwaarden

Bron: nieuwsbrief Schooldirect 22/2/2021 & aanvulling kabinet van minister Weyts

Brede versoepelingen in deze precaire situatie zijn nog niet aan de orde. Onderwijsminister Ben Weyts besliste, samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen, dat met het oog op het welzijn van de jongeren een aantal beperkte versoepelingen mogelijk zijn vanaf 15 maart.

Voor álle leerlingen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, zijn vanaf 15 maart extra-muros daguitstappen opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. Organiseer dit zonder gebruik te maken van het openbaar vervoer én maak tijdens de uitstap geen contact met andere mensen. Ga in overleg met je schoolteam, leerlingen en ouders en neem deze elementen dus zeker mee in de risicoanalyse die gemaakt wordt bij deze beslissing.

De zin 'geen contact met andere mensen' kan wat vragen oproepen. Zijn ‘anderen mensen’ ook externen die bijvoorbeeld een workshop begeleiden? Mogen leerlingen naar een museum? … Het kabinet van minister Weyts zorgde intussen voor wat meer duidelijkheid:  

De belangrijkste regel is dat schoolgroepen/bubbels niet gemengd mogen worden onder andere groepen. In de zoo bijvoorbeeld mogen schoolgroepen niet gemengd worden met andere aanwezigen. In een museum (met een vaste looproute) is het een ander verhaal, omdat er voldoende afstand kan gehouden worden. Museumbezoeken – met vaste looproute - zijn dus wel mogelijk.

Voor begeleiders geldt het volgende: als de begeleider afstand kan houden en een mondmasker draagt, wordt een begeleider toegestaan. Maar externe begeleiders die bijvoorbeeld leerlingen moeten oppakken of dicht in de buurt moeten komen bij leerlingen (bijvoorbeeld bij het aantrekken van een ‘suit’ bij een hoogteparcours), zijn dan weer niet toegelaten.

Er wordt vooral aan scholen gevraagd om de drukte niet op te zoeken, maar creatief te zijn qua uitstappen.