Wiskunde leren in beweging

Op een sportieve manier gaan de kleuters meten, werken met getallen, en begrippen in de ruimte verkennen.

Schrijf nu in

Georganiseerd door

Duurtijd

n.v.t.

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Kleuteronderwijs: 3

Beschikbaarheid

Prijs

De leerlingen leren meten, werken met getallen en verkennen begrippen in de ruimte. Het bereiken van deze cognitieve doelen wordt door bewegingsactiviteiten extra gestimuleerd.

Wanneer de lesinhoud bewegend wordt aangeboden, blijkt dat kinderen beter scoren op bepaalde testen. Daarnaast zouden ze ook meer aandachtig en betrokken zijn bij de taak.

Een klas van maximum 24 leerlingen. 

De activiteit kan op elk moment van de dag plaatsvinden en duurt 50 minuten. 

100 euro voor een groep van maximum 25 kleuters.

De kleuters worden door middel van spelvormen getest op hun wiskundige vaardigheden. Hoeveel pittenzakjes liggen er in de doos? Hoever ligt het pittenzakje van de hoepel? In welke richting wijst de pijl? Dit zijn allemaal vragen die zullen voorkomen tijdens deze opdrachten.

Gedurende de activiteit of erna krijgt de leerkracht tips mee om wiskunde aan te brengen in bewegingslessen. 

De leerlingen leren werken met begrippen in de ruimte zoals bv. voor, op, onder, ... . 

De leerkracht kan mee helpen met ondersteunen waar nodig en dan vooral bij de leerlingen met extra noden.  

Thema's
  • Natuur, wetenschap & techniek
  • Wetenschap
  • Sport & gezondheid
  • Sport & beweging