Inspecteur Viola - kunsteducatief zoekspel

AMUZ en De Veerman stippelden een reis door de tijd uit waarbij muziek én de muzikant centraal staan.

Schrijf je in

Duurtijd

2 uren 30 minuten

Locatie

Geschikt voor

  • Lager onderwijs: 3 - 4

Beschikbaarheid

Prijs

  • € 5,00 per leerling

Het zoekspel Inspecteur Viola stuurt kinderen op onderzoek uit. De deelnemers krijgen een onvolledige identiteitskaart en maken zo kennis met componisten als Bach, Mozart, Liszt, Stravinsky en diverse figuren uit hun entourage.

Via verhalen, prenten en muzische opdrachten komen de kinderen steeds meer te weten over hun historische personage. Einddoel is de tijdreis te reconstrueren en hun karakters op de juiste plek op de tijdlijn te plaatsen

Door de steeds veranderende plaats die de geselecteerde musici in de maatschappij innamen, krijgen de leerlingen een inzicht in de evolutie van het beroep muzikant en de sociale functie van muziek.
Waar en wanneer werd er muziek gemaakt? Wie betaalde de muzikanten? Wie luisterde er naar muziek en waar deden ze dat? Welke rol had/heeft muziek in het dagelijkse leven?

Inspecteur Viola sluit aan bij de eindtermen muzische vorming en wereldoriëntatie. Het spel vindt plaats in het prachtige barokke kader van de voormalige St.-Augustinuskerk, thans de concertzaal AMUZ.

Een docent van De Veerman leidt het spel.

Verloop van de activiteit
09 uur/09.30 uur: aankomst
11.30 uur/12 uur: einde

Er is een pauze voorzien van 15 minuten.

Verwachtingen van de leerkracht
- groepsverdeling
- leerlingen met specifieke noden ondersteunen
- ordehandhaving indien nodig
- aandachtige aanwezigheid
Veelgebruikte woorden
geschiedenis
middeleeuwen
barok
componist
troubadour
vorst
klavecimbel, orgel, piano, viool
concertzaal
klooster/kerk/non
wonderkind
virtuoos
Prijs en groepsgrootte
De kostprijs is € 5 per leerling (met een minimumtotaal van € 75 per rondleiding). Een groep bestaat uit minimaal 15 en maximaal 25 leerlingen.
Meebrengen
Eigen versnapering meebrengen.
Gerelateerde eindtermen
BEELD

1.2 door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en erover praten.

1.3 beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan.

1.6 tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven.

 

MUZIEK

De leerlingen kunnen

2.1 muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek:

klankeigenschap & functie/gebruikssituatie.

2.2 improviseren en experimenteren, klankbronnen en muziekinstrumenten uittesten op hun klankwaarde en in een muzikaal (samen)spel daarvan gebruik maken.

2.3 openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, andere landen en culturen.

2.4 genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.

2.5 vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over het zingen en het musiceren.

 

MUZISCHE VORMING - ATTITUDES

De leerlingen kunnen

6.1 blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.

6.2 zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.

6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden

verruimen.

6.4 vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen.

6.5 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen.

 

WERELDORIENTATIE MENS EN MAATSCHAPPIJ

3.8 kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.

3.9 tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.

Activiteit enkel beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. Geef uw drie voorkeursdata door via educatie@amuz.be of 03 292 36 83.  AMUZ bekijkt graag de mogelijkheden met u.

Locatie
Thema's
  • Cultuur
  • Erfgoed
  • Muziek
Extra ondersteuning
  • Cultuurschakel
  • Rolstoeltoegankelijk