Cookiebeleid

Klas op Stap hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit beleid vindt je meer informatie rond de cookies die door ons gebruikt worden. 

 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Klas op stap is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (het “verwerken”) van persoonsgegevens die in dit beleid worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om onze taken te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

Contactgegevens:

Klas op Stap, dienst flankerend onderwijsbeleid Antwerpen

Francis Wellesplein 1

2018 Antwerpen

België

klasopstap@antwerpen.be

Telefoonnummer 03 338 33 40

 

 

Wat als ik nog vragen heb na het lezen van dit cookiebeleid?

Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens via cookies, dan kan je terecht bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, via het mailadres informatieveiligheid@antwerpen.be.

De volledige privacyverklaring vindt u hier terug. 

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Deze cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

 

Welke soorten cookies gebruiken wij en waarom?

Klasopstap.be gebruikt de volgende soorten cookies.

  • cookies die technisch essentieel zijn (“essentiële cookies”, ook “noodzakelijke cookies” genoemd);
  • cookies voor functionele doeleinden;
  • cookies voor analytische doeleinden.

Essentiële cookies: deze cookies zijn om puur technische redenen nodig voor het gebruik van de website en worden dan ook vaak “noodzakelijke cookies” genoemd. Dit soort cookie zorgt ervoor dat de website of mobiele applicatie goed werkt. Enkele voorbeelden: om een formulier in te vullen, om de gekozen taal of privacyvoorkeuren te onthouden. Deze categorie cookies is essentieel voor de goede werking van de site of toepassing en om voorkeuren te onthouden tijdens je bezoek aan de site of gebruikssessie van onze applicatie. Gezien de technische noodzakelijkheid worden deze geplaatst van zodra je de website binnenkomt. Hiervoor is er geen toestemming van de websitebezoeker noodzakelijk en geldt er uitsluitend een informatieplicht.

Functionele cookies: deze cookies zorgen er voor dat de website naar behoren functioneert. Dit type cookie verbetert en past de gebruikerservaring aan door relevante informatie weer te geven op basis van eerdere keuzes of door de browsinggegevens. Enkele voorbeelden: onthouden van taalvoorkeur voor meerdere sessies, onthouden dat je al hebt deelgenomen aan een bevraging. Deze cookies maken het gebruik van onze website en applicatie makkelijker, maar als je deze categorie cookies niet aanvaardt, blijft de website wel werken.

Deze cookies worden pas geplaatst nadat er een keuze werd gemaakt welke cookies men toelaat.

Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website of de mobiele applicatie; bijvoorbeeld: de datum en tijd van het bezoek, de duur van de sessie, de bezochte pagina's of schermen of het aantal bezoekers. Ze helpen ons evalueren hoe bezoekers door de site navigeren of de applicatie gebruiken. Ze helpen ons ook om de dienstverlening te beoordelen en te optimaliseren om zo de inhoud en bruikbaarheid van de site of applicatie te verbeteren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt geaggregeerd en waar mogelijk geanonimiseerd volgens de voorzichtigheidsprincipes die hiervoor gelden (o.a. de instructies van Google zelf en deze van de gegevensbeschermingsautoriteit).

Deze cookies worden pas geplaatst nadat er een keuze werd gemaakt welke cookies je toelaat.

Je kunt ervoor kiezen om deze cookies niet te aanvaarden zodat ze niet geplaatst worden. Hiervoor wordt immers een actieve toestemming gevraagd (OPT-IN). Je helpt ons een beter inzicht te krijgen in de werking van onze website als je deze geanonimiseerde statistische cookies toelaat, het is evenwel je vrije keuze om dit wel of niet te doen.

Cookies en vergelijkbare technologieën die wij niet gebruiken: wij gebruiken geen targeting cookies, geen marketing cookies en ook geen sociale media cookies.

 

Naam Cookie: 

Google Analytics

 

Hoe lang staat het op je apparaat (tenzij je het zelf verwijdert)?: 

Type _ga 2 jaar

Type _gid 1 dag

Type _gat 1 min

Doel:

Analytische cookies meten het websitebezoek. Deze gegevens laten ons toe om de structuur, navigatie en inhoud van onze website te verbeteren.

 

Naam cookie:

Hotjar

Hoe lang staat het op je apparaat (tenzij je het zelf verwijdert)?: 

Per sessie - 1 jaar

Type _hjid 1 jaar

Type _hjTLD Test sessie

Type _hjIncludedInSample 1 jaar

Type _hjCachedUserAttributes sessie

Doel:

Hotjar is een analyse- en feedbacktool die ons helpt om te begrijpen hoe klasopstap.be wordt gebruikt. Hotjar plaatst geanonimiseerde cookies op je computer die toelaten om het gedrag van de bezoeker over de pagina's te volgen en om de bezoekerspeilingen te controleren. 

 

Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?

Je kan je toestemming voor de niet-noodzakelijke cookies ten alle tijden intrekken door de schuifbalken in de cookie banner aan te passen, of door de in je browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe je dit kan doen, vindt je op de websites van de browserfabrikanten:

 

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die je gegevens verwerken. We bezorgen je gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. 

 

Aan welke partijen worden gegevens doorgegeven?

We gebruiken naast de hierboven vermelde essentiële en functionele cookies ook Google Analytics voor analytische doeleinden. Google Analytics plaatst cookies die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren en niet om individuele websitebezoekers te volgen.

* Voor cookies geplaatst door derde partijen (zoals Google Analytics) verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Volgens de AVG mogen we je persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren je gegevens dus zolang je gebruikmaakt van onze website. Na verloop van deze periode worden je gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 

 

Wat doen we om je persoonsgegevens te beveiligen?

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Wanneer wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet je het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je je rechten wenst uit te oefenen kan je met ons contact opnemen via klasopstap@antwerpen.be. Het is mogelijk dat je gevraagd wordt een identiteitsbewijs door te geven. Dit zodat wij zeker zijn dat je de betrokken persoon bent, en wij je persoonsgegevens niet meedelen aan de verkeerde persoon.

Download hier de volledige privacyverklaring

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, via het mailadres informatieveiligheid@antwerpen.be

Als je na de behandeling van uw vraag of klacht niet tevreden bent, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/