Interactieve rondleiding Kunst en Leefwereld

De leefwereld van de leerlingen en de kunstwerken staan centraal

Schrijf je in

Georganiseerd door

Duurtijd

1 uur 30 minuten

Locatie

Geschikt voor

  • Lager onderwijs: 1 - 6

Beschikbaarheid

Prijs

  • € 6,00 per leerling

Thema’s die als een rode draad doorheen de rondleiding kunnen lopen zijn: natuur, technologie, mens, maatschappij, tijd en ruimte.

Een kunstwerk is vaak een uiting van gedachten en gevoelens die een kunstenaar heeft ten opzichte van de wereld waarin hij leeft. Kinderen leren door naar kunst te kijken meer inzicht te krijgen in hun eigen leefwereld en die van anderen.

Kunst kan je anders doen kijken naar de wereld. Niet alleen de onderwerpen die kunstenaars kiezen, maar ook de vorm, de materialen en technieken waarin kunstwerken worden uitgevoerd, staan in directe relatie tot de wereld waarin ze worden gecreëerd.

Sommige kunstenaars geven kritiek op onze maatschappij in de vorm van een kunstwerk. Je hoeft het niet eens te zijn met wat een kunstenaar vindt of denkt over de wereld, maar je kan er wel iets van bijleren.

Praktisch
Toegang tot het museum: gratis voor schoolgroepen en begeleiders
Maximaal 5 groepen op hetzelfde moment, 12 leerlingen per gids
We beschikken over een M HKAfe waar je zelf je lunch mag eten als je een drankje betaalt.

Huisregels
Zie: http://www.muhka.be/files/mhka_basis_versie_def.pdf
Verwachtingen naar de leerkracht (en/of andere begeleiders)

Om tijd te besparen, kunnen de begeleiders van de groep alvast beginnen met het opbergen van jassen en tassen met eventueel toiletbezoek en met de groepsverdeling.

Op het voorziene aanvangsuur neemt de gids de groep van de begeleiders over.

Als begeleider kan je tijdens het museumbezoek actief deelnemen in 1 groepje of het totale gebeuren volgen door de verschillende groepjes te observeren

Indien je een moeilijke groep begeleidt, vragen wij je om deze groep niet alleen te laten en de gids bij te staan.

Voor- en/of natraject
Zie: http://www.muhka.be/files/mhka_basis_versie_def.pdf

 

Voor schoolgroepen die een rondleiding met gids aanvragen, opent het M-HKA vanaf 9u.
Graag 3 weken op voorhand reserveren.

Locatie
Thema's
  • Cultuur
  • Beeldende kunsten
Extra ondersteuning
  • Cultuurschakel