Interactieve rondleiding Kunst en Ondernemen

De invalshoek van deze themarondleiding is ‘Ondernemen’. Ondernemen wordt hier breder gezien dan het economische aspect.

Schrijf je in

Georganiseerd door

Duurtijd

1 uur 30 minuten

Locatie

Geschikt voor

  • Secundair onderwijs: 1 - 7

Beschikbaarheid

Prijs

  • € 7,00 per leerling

Ondernemend zijn steunt op creativiteit en vindingrijkheid. Ondernemen is grenzen verleggen, iets nieuws scheppen, iets duurzaams voortbrengen dat tot de kwaliteit van het leven bijdraagt.

Binnen het thema kunnen drie verschillende accenten worden onderscheiden: inhoudelijk, economisch en productioneel/technisch. Afhankelijk van de tentoonstellingen en kunstwerken zullen in de rondleiding een bepaalde richting en accent meer aan bod komen dan andere.

Met behulp van actieve opdrachten onderzoek je vragen als:
In hoeverre is de kunstenaar grensverleggend?
Wat heeft de kunstenaar zoal moeten doen vooraleer het werk af was?
Wat heeft het museum gedaan om het te kunnen tentoonstellen?
Is het inhoudelijk beleid van het museum grensverleggend?
Hoeveel kost het maken van een kunstwerk?
Hoeveel mensen werken mee aan de totstandkoming van een tentoonstelling?

Praktisch

Toegang tot het museum: gratis voor schoolgroepen en begeleiders
Maximaal 5 groepen op hetzelfde moment, 15 studenten per gids.
Voor schoolgroepen die een rondleiding met gids aanvragen, opent het M HKA vanaf 9u.
We beschikken over een M HKAfe waar je zelf je lunch mag eten als je een drankje betaalt.

Huisregels
Zie: http://www.muhka.be/files/mhka_sec_versie(def).pdf
Verwachtingen naar de leerkracht (en/of andere begeleiders)
Om tijd te besparen, kunnen de begeleiders van de groep alvast beginnen met het opbergen van jassen en tassen met eventueel toiletbezoek en met de groepsverdeling.

Op het voorziene aanvangsuur neemt de gids de groep van de begeleiders over.

Als begeleider kan je tijdens het museumbezoek actief deelnemen in 1 groepje of het totale gebeuren volgen door de verschillende groepjes te observeren

Indien je een moeilijke groep begeleidt, vragen wij je om deze groep niet alleen te laten en de gids bij te staan.

 

Voor- en/of natraject
Zie: http://www.muhka.be/files/mhka_sec_versie(def).pdf

Graag 3 weken op voorhand reserveren.

Locatie
Thema's
  • Cultuur
  • Beeldende kunsten
  • Mens & maatschappij
  • Beroepen
  • Natuur, wetenschap & techniek
  • Techniek
Extra ondersteuning
  • Cultuurschakel