Tocht Van Hoop 'Armoede onder ons'

Tocht door Antwerpen met als thema 'armoede', met een budgetoefening. 

Mail om in te schrijven

Georganiseerd door

Duurtijd

2 uur

Locatie

Geschikt voor

  • Secundair onderwijs: 4 - 6

Beschikbaarheid

  • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

In de omgeving van de Ossenmarkt en Paardenmarkt bekijken we allerlei aspecten van armoede. Op welke manieren zijn mensen arm? Armoede gaat niet alleen over gebrek aan geld maar ook over problemen op gebied van onderwijs, opvoeding, werk en huisvesting.

Soms worden mensen dakloos en een aantal leven zelfs zonder papieren en hebben dus geen rechten. Mensen in armoede moeten leven in grote onzekerheid.

Op onze tocht komen vele aspecten van deze problematiek aan bod, maar ook talrijke vormen van hulp en ondersteuning voor deze mensen. 

Op deze leerrijke 'Tocht Van Hoop' hoor je boeiende verhalen en getuigenissen die bijblijven.

Getuigenis: Onthaal Sint Antonius - voedselbedelende organisatie op de Paardenmarkt

Praktisch
Vertrek: De Loodsen, St-Jacobsmarkt 43 te 2000 Antwerpen.

U kan een tocht aanvragen door te mailen naar tochtenvanhoop@deloodsen.be of door te bellen naar 03.234.05.11 tussen 8u30 en 12u30.

Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost 65 euro per groep, max. 25p per groep. 

Tochten Van Hoop?

Onze samenleving evolueert zeer snel, ook in Antwerpen. Veranderingen veroorzaken spanningen en problemen. Elke dag staan er mensen en organisaties klaar om samen te zoeken naar nieuwe oplossingen.

De Tochten van Hoop staan open voor al wie geïnteresseerd is in de problemen van onze samenleving. Dit zijn mensen die een gezonde kritische visie hebben, maar ook durven kijken naar wat goed en hoopvol is in onze samenleving. De tochten zijn bovendien erg educatief en dus interessant voor scholen.

Iedere tocht eindigt met een getuigenis van een ervaringsdeskundige, of een vrijwilliger die aan één van de projecten werkt. Het is belangrijk om te beseffen dat de Tochten van Hoop geen toeristische of culturele wandelingen zijn, maar vooral bestaan uit respectvol luisteren naar hoopvolle verhalen.

Deze tochten worden georganiseerd door vzw De Loodsen.
www.deloodsen.be

 

Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost 65 euro per groep, max. 25p per groep.

Locatie
Thema's
  • Mens & maatschappij
  • Economie/Noord-Zuid
  • Samenleven