Begeleiding tijdens klasuitstappen

Tips om voldoende begeleiding te vinden voor je klasuitstap.

Uit een kwalitatieve bevraging bij leerkrachten van het lager onderwijs leerden we dat een gebrek aan begeleiders één van de drempels is om op uitstap te gaan met je klas.

Om deze drempel te verlagen, willen we je graag zo goed als mogelijk ondersteunen met informatie.

Vrijwilligers op school
Naast het inzetten van ouders, grootouders of buurtbewoners, kan je ervoor kiezen om vrijwilligers in te schakelen voor een klasuitstap.

Om te weten te komen hoe je dit het best aanpakt en waar je vrijwilligers kan vinden, kan je best deze website over werken met vrijwilligers in scholen raadplegen.

Bij Vrijwilligerswerk Antwerpen kan je ook terecht voor meer info of ondersteuning op maat van je school.

Wetgeving
Als je werkt met vrijwilligers op school, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving. Vrijwilligerswerk Antwerpen kan je hierbij helpen.
 

Tips & goede praktijkvoorbeelden
In verschillende scholen gaat men aan de slag om deze drempel aan te pakken. Zo worden er bijvoorbeeld leerlingen van een secundaire school ingezet om klassen van een lagere school mee te ondersteunen of te begeleiden.
Een ander idee is het inzetten van 'fietsopa's en oma's'. Een ouderenbeweging begeleidde op die manier eens een fietstocht. Hun ervaring van het fietsen in groep was zeer relevant.
 

Het samenstellen van een gemotiveerd team van begeleiders kwam ter sprake in de opleiding 'Met jongeren op uitstap. Op schok of in shock?' van het Centrum Nascholing Onderwijs. Caroline Steyaert gaf enkele interessante tips:

  • Zorg best voor een duidelijk omschreven beleid inzake het engagement dat leerkrachten dienen op te nemen. Communiceer duidelijke regels hierrond die consequent worden toegepast.
  • Kijk naar wie echt mee wil op uitstap. Dit hoeft bijvoorbeeld niet altijd de klasleerkracht te zijn. Sommige leerkrachten zijn beter geschikt of meer gemotiveerd om een uitstap te begeleiden. Anderen nemen dan weer liever andere taken (extra) op.
  • Vraag niet steeds dezelfde leerkrachten of begeleiders mee.
  • Zet projecten en klasuitstappen of -activiteiten positief in de kijker.
  • Zorg voor duidelijke, concrete afspraken in verband met een bepaalde activiteit, zodat leerkrachten weten wat er van hen wordt verwacht en waarop ze mogen rekenen.
  • Maak ook tijd om mogelijke kandidaten te informeren en hun vragen te beantwoorden. Wees transparant en formuleer steeds duidelijk je verwachtingen.
  • Gun gemotiveerde leerkrachten inspraak. Baken een duidelijk kader af en laat gemotiveerde leerkrachten binnen dat kader hun ding doen.
  • Waardeer de inzet van de leerkrachten en andere begeleiders en zorg eventueel voor een leuke beloning.
     

Als je zelf nog interessante ideeën of goede praktijkvoorbeelden rond dit thema wil delen, kan je ons contacteren via klasopstap@antwerpen.be.