Begeleiding tijdens klasuitstappen

Tips om voldoende begeleiding te vinden voor je klasuitstap.

De resultaten van een kwalitatieve bevraging bij zestien leerkrachten van het lager onderwijs leerden ons dat het thema 'begeleiding' één van de drempels is om op uitstap te gaan met je klas.

Om deze drempel te verlagen, willen we je graag zo goed als mogelijk ondersteunen met info en 'tips & trics'.

Vrijwilligers op school
Naast het inzetten van ouders, grootouders of buurtbewoners, kan je ervoor kiezen om vrijwilligers in te schakelen voor een klasuitstap.
 

Om te weten te komen hoe je dit het best aanpakt en waar je vrijwilligers kan vinden, kan je best de website www.onderwijsantwerpen.be/vrijwilligers raadplegen. Bij het Servicepunt Vrijwilligers kan je ook terecht voor meer info of ondersteuning op maat van je school.

Wetgeving
Als je werkt met vrijwilligers op school, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving. Het Servicepunt Vrijwilligers kan je hierbij helpen.

Daarnaast vind je op de 'Klas Op Stap'-website een fiche met veelgestelde vragen rond wetgeving. Bekijk deze zeker als je regelmatig ouders, stagiairs of anderen inschakelt om mee op uitstap te gaan.
 

Tips & goede praktijkvoorbeelden
In verschillende scholen gaat men aan de slag om deze drempel aan te pakken. Zo worden er bijvoorbeeld leerlingen van een secundaire school ingezet om klassen van een lagere school mee te ondersteunen of te begeleiden.
Een ander idee is het inzetten van 'fietsopa's en oma's'. Een ouderenbeweging begeleidde op die manier eens een fietstocht. Hun ervaring van het fietsen in groep was zeer relevant.
Daarnaast blijkt het klasvrij maken van leerkrachten niet altijd evident. Sommige scholen gaan hier heel creatief mee aan de slag.
 

Voldoende en/of gemotiveerde begeleiders vinden, kan soms wat moeilijker zijn. Het samenstellen van een gemotiveerd team van begeleiders kwam ter sprake in de opleiding 'Met jongeren op uitstap. Op schok of in shock?' van het Centrum Nascholing Onderwijs. Caroline Steyaert gaf enkele interessante tips:

  • Zorg best voor een duidelijk omschreven beleid inzake het engagement dat leerkrachten dienen op te nemen. Communiceer duidelijke regels hierrond die consequent worden toegepast.
  • Kijk naar wie echt mee wil op uitstap. Dit hoeft bijvoorbeeld niet altijd de klasleerkracht te zijn. Sommige leerkrachten zijn beter geschikt of meer gemotiveerd om een uitstap te begeleiden. Anderen nemen dan weer liever andere taken (extra) op.
  • Vraag niet steeds dezelfde leerkrachten of begeleiders mee.
  • Zet projecten en klasuitstappen of -activiteiten positief in de kijker.
  • Zorg voor duidelijke, concrete afspraken in verband met een bepaalde activiteit, zodat leerkrachten weten wat er van hen wordt verwacht en waarop ze mogen rekenen.
  • Maak ook tijd om mogelijke kandidaten te informeren en hun vragen te beantwoorden. Wees transparant en formuleer steeds duidelijk je verwachtingen.
  • Gun gemotiveerde leerkrachten inspraak. Baken een duidelijk kader af en laat gemotiveerde leerkrachten binnen dat kader hun ding doen.
  • Waardeer de inzet van de leerkrachten en andere begeleiders en zorg eventueel voor een leuke beloning.
     

Als je zelf nog interessante ideeën of goede praktijkvoorbeelden rond dit thema wil delen, kan je ons contacteren via klasopstap@antwerpen.be.