Buitengewoonmenu

Het Buitengewoonmenu is een uitbreiding van het Kleutermenu. Activiteiten voor kleuters worden, in overleg tussen school en organisatie, aangepast aan overeenkomstige groepen uit het buitengewoon onderwijs. 

Vanaf schooljaar 2022-2023 wijzigt het reglement en wordt extra focus gelegd op motorische vaardigheden en taalverwerving. Benieuwd? Lees er meer over op deze pagina.

Hoe ga je aan de slag?

Alles open / Alles toe
1. Lees het reglement

Lees hier het reglement. Daarin staan o.a. de voorwaarden waaraan je moeten voldoen om een ondersteuning te krijgen van stad Antwerpen. 

 

2. Wijzigingen vanaf schooljaar 2022 - 2023
 • Het volgende is gewijzigd in het Buitengewoonmenu:

 • het doel van het Buitengewoonmenu is de scholen financieel en inhoudelijk te ondersteunen om reeds op jonge leeftijd in te zetten op de motorische en taalontwikkeling van kleuters door deel te nemen aan kwaliteitsvolle activiteiten begeleid door experten
 • de sportactiviteiten zijn vanaf nu lessenreeksen bestaande uit  minimum 5 en maximum 10 lessen. We houden de prijs wel betaalbaar. Zo kost de lessenreeks  van 5 activiteiten 200 euro.
 • in het stavingsdossier vragen we je feedback over de activiteiten. Dit is voor ons belangrijk voor eventuele bijsturingen in concept of activiteiten enerzijds, anderzijds om te leren hoe het aanbod aanvullend kan bijdragen aan ontwikkelen van motorische vaardigheden en taal.
 • Wat blijft hetzelfde:

 • de financiële ondersteuning van 85% (zie verder onder stap 6)
 • voor de derde kleuterklas is er een sport- en cultuuraanbod
3. Vraag je ondersteuning aan
 • Via de onderwijsdatabank
 • Doe dit ten laatste tegen 30 september van het betreffende schooljaar.
 • Je vermeld hier het aantal klassen en het aantal activiteiten  per klas waarvoor je een ondersteuning wenst te krijgen.
  • voor de vergelijkbare leeftijd derde kleuterklas kies je  evenveel ‘sport’- als ‘cultuur&co’-activiteiten. Je kiest in totaal 2 of 4 activiteiten,  dus 1 of 2 van elke categorie;
4. Boek je activiteiten
 • Kies jouw activiteiten uit de ruime selectie van het Buitengewoonmenu. Je vindt de lijst vanaf midden september een beetje verder op deze pagina. Let op! Alleen voor activiteiten uit deze lijst kun je een ondersteuning krijgen.
 • Selecteer evenveel activiteiten zoals je in je aanvraagformulier hebt aangeduid.
 • Je boekt rechtstreeks bij de organisator.
 • Vol = vol dus boek best in de loop van september.
5. Betaal aan de organisator
 • Een activiteit cultuur kost maximum 200 euro per klas, maar sommige activiteiten zijn pas te boeken met 2 of meer klassen (kosten dus in totaal bijvoorbeeld 350 euro). Vraag een duidelijke offerte voor jouw klas(sen)! 
 • Een sportreeks kost maximum 40 euro per les. Een reeks bestaat uit minimum 5 lessen en maximum 10. 
 • Vraag aan de organisatie duidelijk in de factuur te vermelden dat het over activiteiten/lessenreeksen in functie van het Buitengewoonmenu gaat.
6. Bezorg de facturen en je feedback via het stavingsdossier en ontvang je toelage
 • Via de onderwijsdatabank.
 • Doe dit tussen 1 januari en 15 juli van het betreffende schooljaar.
 • Vul het formulier met de feedback in en laadt de nodige documenten op.
 • Stad Antwerpen betaalt jou daarna:
  • voor cultuur: 85% met een maximum van 170 euro per activiteit terug;
  • voor sport: 85% met een maximum van 340 euro per lessenreeks.

Lijst activiteiten Buitengewoonmenu 2022 - 2023

 • Heb je een ondersteuning aangevraagd voor 2 activiteiten? Kies dan uit beide categorieën 1 activiteit
 • Heb je een ondersteuning aangevraagd voor 4 activiteiten? Kies dan uit beide categorieën 2 activiteiten.
Alles open / Alles toe
Lijst activiteiten categorie 'Cultuur & co'
Lijst lessenreeksen categorie 'Sport'

Vragen?

 • Over de procedure/jouw dossier: mail naar Kleutermenu@antwerpen.be of bel +32 3 338 33 40
 • Over de activiteiten: contacteer de organisator. De contactgegevens staan telkens bij de activiteit (doorklikken in de lijst).

Kleutermenu

Naast het Buitengewoonmenu bestaat er ook een Kleutermenu, een vergelijkbaar aanbod voor derde kleuterklassen van het gewoon onderwijs. Bekijk hieronder het filmpje.

Bekijk hier het reglement van het Kleutermenu/Buitengewoonmenu
Reglement
De sfeer al even opsnuiven? Onderstaande video neemt je mee in de wereld van het Kleutermenu