Creatief musiceren

Samen ritmes en deuntjes maken, spelenderwijs kennismaken met tempo, dynamiek, stem en klanken... dat is genieten en plezier beleven!

Schrijf nu in

Georganiseerd door

Duurtijd

n.v.t.

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Kleuteronderwijs: 1 - 3
  • Lager onderwijs: 1 - 6
  • Secundair onderwijs: 1 - 7

Beschikbaarheid

  • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Een ervaren begeleider komt naar de klas met een grote instrumentenkoffer vol leuke instrumentjes. Aan de hand van herkenbare situaties worden de kinderen uitgenodigd om ritmes en deuntjes te spelen – op hun eigen lichaam, allerhande voorwerpen en instrumenten uit de koffer – liedjes te zingen en zelf muziek te ontwerpen. Ook muziek- en bewegingsspelletjes om spelenderwijs kennis te maken met tempo, ritme, dynamiek, samenspel, klankkleur, stem…komen uitgebreid aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan het samen musiceren en luisteren naar elkaar. Samen genieten en plezier beleven staan immers centraal!

Met de instrumenten leren kinderen improviseren binnen een gestructureerd kader en ervaren ze - vaak voor het eerst - hun eigen muzikaliteit en die van de anderen. De kinderen krijgen de kans zichzelf expressief te uiten en leren naar elkaar te luisteren om tot een verrassend muzikaal resultaat te komen.

Max 25 deelnemers

De eerste workshop kost 180€ per klas, inclusief vervoer en vrij van btw

Een tweede, derde of vierde workshop kost 75€ per klas, telkens inclusief vervoer en vrij van btw.

De activiteit duurt standaard 1 lesuur per klas, maar kan uitgebreid worden naar 2 of meer lesuren.
We vragen wel om minstens voor 2 lesuren te boeken (bv. 2 klassen die elk 1 lesuur krijgen of 1 klas die 2 lesuren volgt).

De workshop start met de ontdekking wat er allemaal in de instrumentenkoffer zit. De verschillende instrumenten worden uitgetest door de deelnemers. Daarna gaan ze aan de slag met opdrachten rond ritme, klanksterkte en dynamiek. Hierbij leren de kinderen improviseren, zich uitleven en ontdekken hun eigen muzikaliteit.

De workshop kadert binnen de leerplannen van muzische vorming. Op vraag kan een lesfiche worden voorzien.

Ritme, dynamiek, samenspel, klankkleur

Aanwezigheid van de eigen klasleerkracht of begeleider is noodzakelijk. We vinden het fijn als de leerkracht ook actief deelneemt!

Thema's
  • Cultuur
  • Muziek