De proefmobiel

Wetenschap en techniek zit in alles rondom ons! De proefmobiel is een interactieve demo waarbij leerlingen mee mogen experimenten. 

Schrijf nu in

Georganiseerd door

Duurtijd

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Kleuteronderwijs: 1 - 3
  • Lager onderwijs: 1 - 6
  • Secundair onderwijs: 1 - 7

Beschikbaarheid

  • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Met behulp van dagdagelijkse en minder dagdagelijkse voorwerpen demonstreert onze wetenschapper een aantal wetenschappelijke principes op zo'n manier dat de verbazing én verbeelding van de leerlingen geprikkeld wordt. De leerlingen worden constant betrokken en mogen mee experimenteren!

De proefmobiel is opgevat als interactieve demo gewoon in de klas. De hele klas kan als één groep deelnemen. Voor elke proef mag een leerling vooraan komen assisteren terwijl de rest goed observeert wat er gebeurt.

We vertrekken hierbij vanuit “inquiry based learning”. Vraaggestuurd leren waarbij de leerlingen zelf door vragen stellen op zoek gaan naar een verklaring. We vragen hen vooraf wat ze denken dat er gaat gebeuren bij elke proef en zoeken samen naar een uitleg voor wat ze observeerden.
Leuke experimenten die de leerkracht later in de klas kan herhalen, worden afgewisseld met wat meer spectaculaire en verrassende proefjes. Onze wetenschapper demonstreert, mits de hulp van een leerling-assistent, een aantal wetenschappelijke principes. Uiteraard is het geheel interactief opgevat: leerlingen krijgen ruim de kans om één en ander zelf uit te proberen…

De proefmobiel heeft een aangepaste versie voor alle leeftijden: kleuters, lager én middelbaar.

 

Alles open / Alles toe
Meer info over de groepsgrootte

Maximum 24 leerlingen per workshop

Meer informatie over de prijs

We vragen om minstens 2 workshops te boeken. Voor het 1ste lesuur vragen we een kostprijs van €135 en €70 voor elk daaropvolgend lesuur (inclusief materialen en exclusief vervoer €0,40/km in straal van 50 km rond Antwerpen, vrij van btw). Zo worden de kosten van het startuur (€135) en de vervoerskosten gespreid over meer leerlingen waardoor ook de prijs voor jouw klas nog sterk daalt.

Meer info over de locatie

Voor de proefmobiel hebben we graag het volgende ter beschikking: 

Een iets ruimer lokaal (ruime polyvalente zaal of turnzaal)

Stopcontact in de buurt 

Een kraan - hoeft niet in dezelfde ruimte - om een emmer water te vullen

Een grote tafel - bij voorkeur 2 naast elkaar - voor onze proefjes 

Veiligheidshalve laten we minstens 2 meter vrije ruimte tussen de tafel en de rijen stoelen voor de leerlingen

Meer info over de duurtijd

De activiteit duurt 1 tot 2 lesuren per klas en kan uitgebreid worden naar 3 lesuren. We vragen wel om minstens voor 2 lesuren te boeken, bv. 2 lesuren voor 1 klas of 2 klassen die elk 1 lesuur krijgen.

Voor- en/of natraject

Op vraag, voorzien we een beknopte lesfiche waarin een aantal proefjes staan uitgelegd die in de klas kunnen uitgevoerd worden met eenvoudige middelen en zonder té ingewikkelde uitleg kunnen verklaard worden.

Nieuwe woordenschat

Experiment, wetenschappen, techniek, proefjes, STEM, chemie, biologie, fysica, natuurkunde, wiskunde, experiment/proef, lucht, verbranding

Kleutermenu/Buitengewoonmenu

Deze activiteit kan je ook boeken in het kader van Kleutermenu-Buitengewoonmenu als je school een goedgekeurde aanvraag heeft ingediend via de onderwijsdatabank ten laatste 15 juni 2024.  Meer info over het reglement en de voorwaarden vind je hier terug.

Inschrijven voor deze activiteit in het kader van Kleutermenu/buitengewoonmenu? Dat doe je hier

Let op! Wij vragen om minstens voor twee klassen te boeken. Eén van die klassen is een 3e kleuterklas en ingeschreven voor Kleutermenu.

Thema's
  • Natuur, wetenschap & techniek
  • Techniek
  • Wetenschap

Gerelateerde activiteiten