Gratis verkeerseducatieve activiteiten

Klas Op Stap ondersteunt je verkeerseducatieve werking.

Scholen in Antwerpen kunnen deelnemen aan een aanbod om de fiets- en verkeersvaardigheid van hun leerlingen te verbeteren. Dit aanbod is gratis dankzij financiering door het Onderwijsnetwerk van de stad Antwerpen, team Klas Op Stap.

Fietsvaardigheid in een veilige omgeving
3e leerjaar, 4e leerjaar, BuLo
Pro Velo

Kom naar 'De Fietsklas Stuurvaardigheid' met je leerlingen uit de 2e graad lager onderwijs. In een veilige en groene omgeving oefenen ze de verschillende motorische aspecten van het leren fietsen. De leerkracht wordt mee betrokken bij het lesgeven. Hij of zij kan zich voorbereiden via een vorming of via een digitaal leertraject.

Fietsvaardigheid in het verkeer
6e leerjaar, 1B, BuLo
Pro Velo

In 'De Fietsklas Verkeersvaardigheid' ontdekken je leerlingen in theorie én in praktijk hoe ze zich moeten verplaatsen met de fiets in de schoolomgeving. De leerkracht wordt mee betrokken bij het lesgeven. Hij of zij kan zich voorbereiden via een vorming.

Praktijkles dode hoek
5e leerjaar, 6e leerjaar, eerste secundair, vergelijkbare groepen buo
Laat je leerlingen het gevaar van de dode hoek zelf ervaren tijdens een 'Praktijkles Dode Hoek' in een veilige omgeving. Op school of op een terrein in de buurt van de school leren de leerlingen hoe ze zich moeten gedragen in de buurt van een groot voertuig. Via stellingen, een quiz en ervaringsgericht leren krijgen ze tips over veilig gedrag in het verkeer.

Verkeersweek
alle graden secundair onderwijs
Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Tijdens een verkeersweek vinden er leuke en gevarieerde workshops plaats op je school rond thema’s als fietsvaardigheid, dode hoek en het halen van een rijbewijs. In één week tijd worden zo alle graden gesensibiliseerd. 

Vragen over dit aanbod vanuit Onderwijsnetwerk Antwerpen?
Contacteer ons via klasopstap@antwerpen.be of via 03 338 33 40 (vraag naar Klas Op Stap).

Vragen over het verkeerslandschap in het algemeen? 
Heb je verder nog vragen, opmerkingen of ideeën rond de thema's verkeer en onderwijs? Stuur deze naar onze mailbox onderwijs en verkeer. Wij zorgen ervoor dat je mail bij de juiste stadsdienst of organisatie terechtkomt. 
Je kan hier terecht met  al je vragen over organisaties, subsidies, vormingen, educatieve pakketten,..., die iets kunnen betekenen voor scholen op het vlak van fiets- en verkeerseducatie.

Kijk ook eens op www.klasopstap.be voor méér verkeerseducatief aanbod.