Kleutermenu

Het Kleutermenu is een aanbod van leuke klasactiviteiten waarin kleuters (vanaf de eerste kleuterklas voor sportlessenreeksen) sport, cultuur, maar ook natuur, techniek,... naar hartenlust kunnen ontdekken en beleven.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zijn er een aantal wijzigingen en wordt extra focus gelegd op motorische vaardigheden en taalverwerving. Benieuwd? Lees er meer over op deze pagina.

Hoe ga je aan de slag?

 

 

Alles open / Alles toe
1. Lees het reglement ​​​​​​​

Lees hier het reglement. Daarin staan o.a. de voorwaarden waaraan je moeten voldoen om een ondersteuning te krijgen van stad Antwerpen. 

2. Wijzigingen vanaf schooljaar 2022 - 2023

Het volgende is gewijzigd in het Kleutermenu:

 • het doel van het Kleutermenu is de scholen financieel en inhoudelijk te ondersteunen om reeds op jonge leeftijd in te zetten op de motorische en taalontwikkeling van kleuters door deel te nemen aan kwaliteitsvolle activiteiten begeleid door experten
 • de sportactiviteiten zijn vanaf nu lessenreeksen bestaande uit  minimum 5 en maximum 10 lessen. We houden de prijs wel betaalbaar. Zo kost de lessenreeks  van 5 activiteiten 200 euro.
 • kleutermenu kan ook worden aangevraagd voor de 1e en 2e kleuterklas en de jongste leefgroep. Let wel op: dit aanbod is alleen geldig voor de sportreeksen
 • in het stavingsdossier vragen we je feedback over de activiteiten. Dit is voor ons belangrijk voor eventuele bijsturingen in concept of activiteiten enerzijds, anderzijds om te leren hoe het aanbod aanvullend kan bijdragen aan ontwikkelen van motorische vaardigheden en taal.

Wat blijft hetzelfde:

 • de financiële ondersteuning van 75% (zie verder onder stap 6)
 • voor de 3e kleuterklas is er een sport- en cultuuraanbod
3. Vraag je ondersteuning aan
 • Via de onderwijsdatabank
 • Doe dit ten laatste tegen 30 september van het betreffende schooljaar.
 • Je vermeldt hier het aantal klassen en het aantal activiteiten  per klas waarvoor je een ondersteuning wenst te krijgen.
  • voor de 3e kleuterklas of de oudste leefgroep kies je  evenveel ‘sport’- als ‘cultuur&co’-activiteiten. Je kiest in totaal 2 of 4 activiteiten,  dus 1 of 2 van elke categorie;
  • voor de 2e kleuterklas kies je 1 of 2 sportreeksen;
  • voor de 1e kleuterklas of jongste leefgroep kies je 1 of 2 sportreeksen.
4. Boek je activiteiten
 • Kies jouw activiteiten uit de ruime selectie van het Kleutermenu. Je vindt de lijst vanaf midden september een beetje verder op deze pagina. Let op! Alleen voor activiteiten uit deze lijst kun je een ondersteuning krijgen.
 • Selecteer evenveel activiteiten zoals je in je aanvraagformulier hebt aangeduid.
 • Je boekt rechtstreeks bij de organisator.
 • Vol = vol dus boek best in de loop van september.
5. Betaal aan de organisator
 • Een activiteit cultuur kost maximum 200 euro per klas, maar sommige activiteiten zijn pas te boeken met 2 of meer klassen (kosten dus in totaal bijvoorbeeld 350 euro). Vraag een duidelijke offerte voor jouw klas(sen)!
 • Een sportreeks kost maximum 40 euro per les. Een reeks bestaat uit minimum 5 lessen en maximum 10. 
 • Vraag aan de organisatie duidelijk in de factuur te vermelden dat het over activiteiten/lessenreeksen in functie van het Kleutermenu gaat. Let op: de ondersteuning voor de cultuuractiviteiten van het Kleutermenu geldt alleen voor de 3e kleuterklas of de oudste leefgroep. Sportreeksen gelden voor zowel 1e, 2e en 3e kleuterklas en leefgroepen kleuteronderwijs.
6. Bezorg de facturen en je feedback via het stavingsdossier en ontvang je toelage
 • Via de onderwijsdatabank.
 • Doe dit tussen 1 januari en 15 juli van het betreffende schooljaar.
 • Vul het formulier met de feedback in en laadt de nodige documenten op.
 • Stad Antwerpen betaalt jou daarna:
  • voor cultuur: 75% met een maximum van 150 euro per activiteit terug;
  • voor sport: 75% met een maximum van 300 euro per lessenreeks.

Lijst activiteiten Kleutermenu 2022 - 2023

 • Heb je een ondersteuning aangevraagd voor de 3e kleuterklas of de oudste leefgroep voor 2 activiteiten? Kies dan zowel uit de  categorie cultuur als sport 1 activiteit. 
 • Heb je een ondersteuning aangevraagd voor de 3e kleuterklas of de oudste leefgroep voor 4 activiteiten? Kies dan zowel uit de  categorie cultuur als sport 2 activiteiten. 
 • Heb je een ondersteuning aangevraagd voor de 1e of 2e kleuterklas of de jongste leefgroep? Kies dan 1 of 2 activiteiten uit de categorie sport.
Alles open / Alles toe
Lijst activiteiten categorie 'Cultuur & co' (enkel voor de 3de kleuterklas en/of oudste leefgroep)
Lijst lessenreeksen categorie 'Sport' (voor 1ste, 2de, 3de kleuterklas en alle leefgroepen)
Alles open / Alles toe

Vragen?

 • Over de procedure/jouw dossier: mail naar Kleutermenu@antwerpen.be of bel +32 3 338 33 40
 • Over de activiteiten: contacteer de organisator. De contactgegevens staan telkens bij de activiteit (doorklikken in de lijst).

Ken je ons Buitengewoon menu al?

Buitengewoonmenu is een uitbreiding van het Kleutermenu. Sport- en cultuuractiviteiten voor kleuters worden, in overleg tussen school en organisatie, aangepast aan overeenkomstige groepen uit het buitengewoon onderwijs. Ontdek het aanbod!

 

Bekijk hier het reglement van het Kleutermenu/Buitengewoonmenu
Reglement
De sfeer al even opsnuiven? Onderstaande video neemt je mee in de wereld van het Kleutermenu