Maak je klasuitstap inclusief

Hoe kan je rekening houden met de extra noden die sommige leerlingen hebben?

Samen nadenken over inclusie van leerlingen tijdens een klasuitstap
Sinds het schooljaar 2015-2016 is in het onderwijs het M-decreet van kracht. De M staat voor ‘maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’.
Dit decreet wil meer kinderen/jongeren met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs bieden. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor klasuitstappen.

Op 17 maart 2015 brachten we voor het eerst een aantal aanbieders van klasuitstappen samen met leerkrachten rond het thema ‘inclusie’. Meer info vind je in het verslag van de workshop rond inclusieve klasuitstappen.

Een tijdje later zaten we met enkele deelnemers opnieuw samen voor een verdiepend overleg rond inclusie. We gingen in op thema’s zoals vervoer, begeleiding en communicatie. Hierover kan je meer lezen in het verslag van dit overleg.

Meer info over het M-decreet vind je op de website van het M-decreetde site van de Vlaamse Overheid of op Klasse.be .