Ondersteuning Meerdaagse uitstappen

Stad Antwerpen ondersteunt leerlingen uit de 2de en 3de graad lager onderwijs en leerlingen uit vergelijkbare groepen uit het buitengewoon lager onderwijs zodat ze doorheen hun schoolloopbaan tegen verminderd tarief op meerdaagse uitstap kunnen gaan en zo samen een unieke ervaring kunnen beleven.

Deze financiële ondersteuning voor meerdaagse uitstappen is voor scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen.

 

Ligt je buitengewone school lager onderwijs buiten het grondgebied van stad Antwerpen en zijn er leerlingen van je school gedomicilieerd in stad Antwerpen? Dan hebben zij recht op deze ondersteuning. De aanvraag verloopt via dienst Onderwijs. Neem bij vragen contact op met stad Antwerpen, dienst Onderwijs.

 

 

Schrijf je school hier in vanaf 15 april voor het komende schooljaar.
Alles open / Alles toe
Aanpassingen in het reglement vanaf 15/04/2024

Er zijn een aantal wijzigingen aan het reglement Meerdaagse Uitstappen. Het nieuwe reglement is van toepassing voor de aanvragen van volgend schooljaar. De aanvragen van het huidige schooljaar verlopen volgens het huidige reglement. 
 

Lees het hier na. 

 

Wat is er nieuw? 

 • De ondersteuning wordt aan ouders aangeboden in de vorm van een korting op de totale rekening van de uitstap.
   
 • De aanvraagperiode: dien je aanvraag voor schooljaar 2024-2025 in tussen 15 april 2024 en 15 juni 2024. 
   
 • Het schoolreglement vermeldt de ondersteuning voor meerdaagse uitstappen en welke andere vormen van financiële ondersteuning (zoals onder andere het ziekenfonds) mogelijk zijn. Lees hier een tekst die je hiervoor kan gebruiken. 
   
 • De uitbetaaldatum zal ten vroegste vanaf januari zijn van het lopende schooljaar. 
   
 • Er werd een artikel 'Gegevensbescherming' toegevoegd. Het volledige artikel kan je nalezen in het reglement (artikel 13). 
NIEUW AANVRAAGFORMULIER VANAF SCHOOLJAAR 2024-2025

Vanaf schooljaar 2024-2025 vraag je de ondersteuning Meerdaagse Uitstappen aan via het aanvraagformulier 'Financiële ondersteuningen voor scholen'.

Vind hier meer informatie over het nieuwe aanvraagformulier.

Alles open / Alles toe
Voor wie is de ondersteuning?

Voor leerlingen uit de 2de en 3de graad lager onderwijs en leerlingen uit vergelijkbare groepen uit het buitengewoon lager onderwijs.

Hoeveel bedraagt de ondersteuning?

De ondersteuning bedraagt 18 euro per nacht per leerling. 

Elke leerling wordt ondersteund voor maximaal 12 nachten gedurende de ganse schoolloopbaan van de leerling in het lager onderwijs (2de en 3de graad) en met een maximum van 4 nachten per klas per schooljaar.

De 12 nachten zijn flexibel op te nemen. Een school kan bijvoorbeeld 3 ondersteunde uitstappen van 4 nachten organiseren gedurende de schoolloopbaan, of ze kan kiezen voor een combinatie van 2 keer 2 nachten en 2 keer 4 nachten. Of een andere combinatie.

Welke voorwaarden zijn er aan de ondersteuning?
 • De meerdaagse uitstappen kaderen in het leerplan en hebben een pedagogische meerwaarde.
   
 • De meerdaagse uitstappen vinden plaats in het kader van extra-murosactiviteiten.
   
 • De meerdaagse uitstappen vinden plaats op schooldagen.
   
 • De meerdaagse uitstappen sluiten geen leerlingen uit.
   
 • De optelsom van de ondersteuning per nacht en het bedrag dat aan de ouders gevraagd wordt, overschrijdt niet de effectieve kostprijs van de uitstap.
   
 • De school respecteert de maximumfactuur.
Hoe vraag je de ondersteuning aan?

Nieuwe aanvragen voor ondersteuningen voor meerdaagse uitstappen kan je indienen vanaf 15/04. Je hebt hiervoor de tijd tot en met 15/06.

Om een aanvraag in te dienen dient de school volgende stappen uit te voeren:

 • Surf naar onderwijs.csjdatabank.be. (U gebruikt best Mozilla Firefox als browser.) Dit is de onderwijsdatabank van de stad waar u een overzicht kan terugvinden van alle ondersteuningen die kunnen worden aangevraagd door een school.
   
 • Volg de instructies op het startscherm om correct in te loggen in het systeem.
   
 • Klik in de rechternavigatiebalk onder 'Aanvragen en formulieren' op 'Nieuwe aanvraag'.

   

 • Vul de aanvraag in en klik op 'Indienen'.

Reglement meerdaagse uitstappen van het huidige schooljaar 

Vraag ook zeker het Sociaal Fonds aan voor een bijkomende ondersteuning van de ouders. 

Reglement vanaf 15/04/2024