Ontdek wat leerkrachten willen

We onderzochten de noden van leerkrachten lager onderwijs op het vlak van klasuitstappen.

Klas Op Stap wil het aanbod aan klasactiviteiten en –uitstappen zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de scholen. Om deze noden na te gaan, werden zestien leerkrachten van het lager onderwijs bevraagd.

We wilden graag een antwoord op de volgende vragen:

  • Zijn er hiaten in het aanbod aan klasuitstappen? Missen leerkrachten een bepaald aanbod?
  • Kan het bestaand aanbod worden verbeterd? Zo ja, hoe?
  • Zijn er bepaalde drempels die het voor leerkrachten moeilijk maken om op uitstap te gaan? Zo ja, kunnen die worden weggewerkt?
  • Hoe kan er het best over het aanbod aan uitstappen worden gecommuniceerd?

Ben je benieuwd naar de resultaten? Lees dan de samenvatting van de resultaten van het onderzoek of bekijk de presentatie. In de presentatie vind je bovendien een oplijsting met tips voor aanbieders. Hopelijk kunnen deze je inspireren om je aanbod nog verder te verbeteren!

Neem gerust contact op met ons, indien je meer info wenst!