Sociaal Fonds

Vraag hier het Sociaal Fonds aan en neem alle leerlingen mee op klasuitstap.

Financiële tussenkomsten door het Sociaal Fonds
Dit fonds kan gebruikt worden om tussen te komen in de kostprijs van schooluitstappen voor ouders die het moeilijk hebben met het betalen van de schoolrekening. Het Sociaal Fonds kan tussenkomen voor alle leerlingen van het (buiten)gewone basis- en secundair onderwijs op het grondgebied van de stad Antwerpen.

De aanvraag voor deze tussenkomst gebeurt via de school.

Activiteiten waarvoor een financiële tussenkomst van het Sociaal Fonds mogelijk is:

1) Schooluitstappen

 • daguitstappen tijdens het schooljaar zoals culturele, sport- en andere activiteiten;
 • meerdaagse uitstappen tijdens het schooljaar;
 • schoolzwemmen.

2) Digitale ondersteuning*

 • Kosten die ouders/leerlingen moeten maken om de digitale connectie tussen thuis en de school in functie van de leerloopbaan van hun kind mogelijk te maken
 • Tussenkomst in kosten die ouders/leerlingen moeten maken voor het uitlenen van laptops/chromebooks
 • GEEN aankopen van laptops/chromebooks door de school
 • GEEN aankoop van licenties voor digitale leermiddelen

*om in aanmerking te komen voor de tussenkomst in digitale ondersteuning, wordt in het sociaal financieel beleid van de school ook aandacht besteed aan een sociaal digitaal beleid. Het reglement zal je binnenkort hier kunnen downloaden.

Binnen dit kader kan de school zelf bepalen voor welke leerlingen er tussenkomsten worden toegekend en hoeveel er wordt toegekend.

Hoe aanvragen voor het schooljaar 2021- 2022?
Nieuwe aanvragen voor het Sociaal Fonds kan je indienen vanaf 16/08. Je hebt hiervoor de tijd tot en met 30/09.

Om een aanvraag in te dienen dient de school volgende stappen uit te voeren:

 • Surf naar onderwijs.csjdatabank.be. Dit is de onderwijsdatabank van de stad waar je een overzicht kan terugvinden van alle subsidies en tussenkomsten die kunnen worden aangevraagd door een school.
 • Volg de instructies op het startscherm om correct in te loggen in het systeem.
 • Klik in de rechternavigatiebalk onder 'Aanvragen en formulieren' op 'Nieuwe aanvraag'.
 • Druk op de knop 'Invullen' bij de aanvraag 'Sociaal Fonds Onderwijs'.
 • Vul de aanvraag in en klik op 'Indienen'.

Na verwerking van de aanvraag ontvang je een bevestigingsmail en later ook een mail met het toegekende bedrag.

Hoe het dossier opvolgen?
De tussenkomsten moet je bijhouden in een stavingsexcel. Deze kan je downloaden op de onderwijsdatabank bij 'Lopende aanvragen'. Doe dit zodra het budget toegekend werd, zo kan je de tussenkomsten het hele jaar bijhouden. De ingevulde stavingsexcel moet geüpload worden vóór 15 juli.

Daarnaast is het belangrijk dat de school kan aantonen dat er een dialoog met de ouders werd aangegaan. Het bewijs daarvan moet op de school bewaard blijven tot eind december van het volgende schooljaar en kan steekproefsgewijs opgevraagd worden. 

Meer info?
klasopstap@antwerpen.be of 03 338 33 40

 

Documenten