Fietsklas Stuurvaardigheid

Bereid je leerlingen voor op fietsen in het verkeer in een veilige en groene omgeving.  

Schrijf je in

Georganiseerd door

Duurtijd

2 uren 30 minuten

Locatie

Geschikt voor

 • Lager onderwijs: 3 - 4

Beschikbaarheid

 • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Schrijf je leerlingen in voor een Fietsklas Stuurvaardigheid in het schooljaar 2018-2019 en test de volgende vaardigheden:

Dit gebeurt in twee kleinere groepen. De leerkracht begeleidt één van deze groepen. De leerkracht neemt de test eerst af bij de ene helft van de groep en daarna bij de andere.

We verwachten dan ook van de leerkracht dat deze zich hier op voorbereidt: je kan één van onze vormingen volgen in het najaar of je kan ons digitaal leertraject (zie uitklapveld onderaan) doornemen.

Een fietsmonitor van Pro Velo begeleidt een aanvullend programma voor de rest van de groep.
Met het derde leerjaar verdiept de fietsmonitor dezelfde zes basisvaardigheden via spelvormen.
In het vierde leerjaar oefent de fietsmonitor op aanvullende basisvaardigheden om in het verkeer te kunnen fietsen.

Leerlingen van het vierde leerjaar die slagen voor de test hebben hun zilveren fietsbrevet gehaald. Je krijgt brevetten mee voor alle leerlingen van je klas (enkel vierde leerjaar).

Na de test kan de leerkracht met de groep oefenen op geschrankt fietsen, een methode om in groep te rijden. Jullie kunnen een fijne tocht maken in het park. 

Voorzie een extra begeleider buiten de leerkracht. Indien één of enkele leerlingen niet kunnen fietsen, dan kunnen zij persoonlijke begeleiding krijgen van deze extra begeleider adhv een lesfiche.

Dagprogramma

 Van 9.30 tot 12 uur of van 12.30 tot 15 uur (uren aan te passen in overleg).

 • 15' Ontvangst

            ​De leerlingen krijgen fietsen, helmen en hesjes.

 • 10' Screening (indien nodig)

            Tijdens eenvoudige opdrachtjes kijken we of er leerlingen zijn die weinig tot
            geen ervaring hebben met fietsen. Deze leerlingen krijgen begeleiding op maat
            van de extra begeleider van de school adhv een lesfiche.

 • 40' Sessie 1: fietsparcours/ begeleiding verkeersmedewerker

  De helft van de groep oefent op een parcours onder begeleiding van de leerkracht. De andere helft oefent met de fietsmonitor op diverse fietsvaardigheden.
   

 • 10' Pauze
   
 • 40' Sessie 2: fietsparcours/ begeleiding fietsmonitor
  De twee groepen wisselen.
   
 • 5’  Opruimen parcours
   
 • 20’ Oefenen op geschrankt fietsen
  Dit gebeurt onder begeleiding van de leerkracht, met extra ondersteuning van de fietsmonitor.
   
 • 10'  Opruim fietsen en helmen
   

Totale tijd workshop: 150’.

Zijn er aanpassingen aan het programma nodig of wil je een eigen invulling van deze activiteit? Hier staan we steeds voor open!

Onze vaste locaties
Je vindt De Fietsklas Stuurvaardigheid op 2 vaste locaties:

in Villa Astrid in het Nachtegalenpark (Floraliënlaan 99, 2020 Antwerpen, naast de sportterreinen van de 'Antwerp Cricket Club')

en in

Park Spoor Noord (Damplein 33, 2060 Antwerpen, naast de Fietsschool van Buurtsport).
 

Beschikbaarheid

De workshops vinden voornamelijk plaats in het voorjaar van 2019 op onze vaste locaties in het Nachtegalenpark en in Park Spoor Noord. 

In het najaar werken we mee aan verschillende verkeersweken in de districten. Voor die periode zijn er slechts enkele open inschrijvingen voor De Fietsklas mogelijk.

Verwachtingen van de begeleidende leerkracht
We vragen aan de leerkracht zich voor te bereiden om met de helft van de groep de volgende vaardigheden te testen op een opgesteld parcours:

omkijken over de linkerschouder,
slalommen op korte afstand,
arm uitsteken,
over oneffen terrein rijden,
rekening houden met anderen,
onvoorzien/gericht remmen.

Na een pauze wisselen de twee groepen en neemt de volgende groep de test af bij de leerkracht. Hierna kan de leerkracht nog met de groep oefenen op fietsen in groep.

Je kan je voorbereiden door het volgen van het voorbereidend digitaal leertraject hieronder. 

Voorbereidend digitaal leertraject (gratis)
Om je voor te bereiden op het lesgeven kan je ons digitaal leertraject doornemen.

Dit leertraject bestaat uit:
- 1 samenvattende fiche ‘Hoe verloopt De Fietsklas stuurvaardigheid?’
- 1 fiche ‘Hoe leer ik een kind fietsen?‘
- 1 fiche ‘Hoe neem ik het Fietsbrevet Zilver af?’
- 1 fiche ‘Hoe leer ik mijn groep geschrankt fietsen?’                                  

Verwachtingen van de extra begeleider
Indien één of enkele leerlingen niet kunnen fietsen, dan kan de extra begeleider hen proberen te leren fietsen. Vaak lukt dit ook. Hiervoor hoef je geen pedagogische achtergrond te hebben, maar wel het doorzettingsvermogen om een leerling gedurende de workshop persoonlijk te begeleiden. De begeleider krijgt een stap-voor-stap-handleiding om een kind te leren fietsen en wordt ondersteund door een monitor van De Fietsklas.

Indien alle kinderen kunnen fietsen, dan kan de extra begeleider de leerkracht ondersteunen waar nodig.

Wat bij slecht weer?

We proberen in de mate van het mogelijke om de lessen te laten doorgaan ondanks slecht weer, zodat zoveel mogelijk klassen kunnen deelnemen. Verwittig de leerlingen en ouders dus zeker dat de leerlingen die dag geschikte kledij voor buiten moeten aandoen.

Natuurlijk staan de veiligheid en het plezier van de kinderen bij ons voorop. Om dit te kunnen garanderen, wordt de fietsles geannuleerd vanaf 5 Beaufort of bij extreme neerslag (sneeuw, ijzel, hagel, gevoelstemperatuur -5). 
De school wordt in dat geval een dag op voorhand (ten laatste om 15u30) op de hoogte gebracht. 
Indien de fietsles op een maandag gepland staat, zal de fietsmonitor de school bij slechte weersvoorspellingen op vrijdag contacteren en valt de definitieve beslissing op maandagochtend 8u.

Bij aanhoudende hevige regenbuien bestaat de kans dat de les vroegtijdig beëindigd wordt.

Gratis met het openbaar vervoer naar De Fietsklas
De Fietsklas Stuurvaardigheid sluit aan bij Milieuzorg Op School (MOS). Je kan voor het vervoer de MOS-poppelepees gebruiken en gratis bus of tram nemen. Het is belangrijk dat je tien dagen op voorhand een aanvraagformulier indient. Hierop moet je argumenteren waarom De Fietsklas een milieu-educatieve bestemming is.

Het aanvraagformulier vind je op de MOS-website.

Een leerling met een fysieke beperking?
Kan een leerling om een fysieke reden niet fietsen, laat het ons dan op voorhand even weten via klasopstap@stad.antwerpen.be of via 03/338 33 40. Mogelijk kunnen we de leerling via een step of loopfiets toch laten deelnemen. We regelen dan dat een step of loopfiets op de juiste locatie aanwezig is. Anders kan hij of zij, indien gewenst, op een kleinschalige manier mee worden ingeschakeld bij het lesgeven.
Leerlijnen rond fietsen en verkeer op school
De Fietsklas Stuurvaardigheid volgt de leerlijn van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Deze leerlijn bouwt op vanaf de kleuterklas (Bronzen Voetgangersbrevet) tot en met het zesde leerjaar (oefenen voor Het Grote Fietsexamen om een Gouden Fietsbrevet te halen).

Scholen die in hun beleid nog meer de nadruk willen leggen op fietsen of verkeer, kunnen terecht bij het 10op10-project van de provincie Antwerpen. Deelnemende scholen krijgen stap-voor-stapbegeleiding, subsidies en een label.

Materiaal nodig voor fiets- of verkeersles op school?
Bij het Onderwijsnetwerk van de stad Antwerpen kunnen Antwerpse scholen gratis verkeerseducatieve spelen, helmen en hesjes ontlenen. Extra fietsen kan je ontlenen via de uitleendienst van de stad Antwerpen.
Veelgebruikte woorden (voor anderstalige leerlingen)
Schakelen met de versnelling
Over de schouder kijken
Arm uitsteken
Slalommen op korte afstand
Over oneffen terrein rijden
Remmen met twee handen
Rekening houden met elkaar
Oogcontact maken
Grote bocht naar links
Kleine bocht naar rechts
Voorrang van rechts
Zwakke weggebruiker
 

De Fietsklas Stuurvaardigheid is een samenwerking tussen organisator Onderwijsnetwerk Antwerpen en de gespecialiseerde organisatie ProVelo. Voor gesubsidieerde scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen is dit aanbod gratis.

Locatie
Thema's
 • Mens & maatschappij
 • Mobiliteit
 • Sport & gezondheid
 • Sport & beweging
Extra ondersteuning
 • MOS-schakel