Reis rond de wereld in 80 instrumenten

De kleuters maken een reis rond de wereld aan de hand van 80 instrumenten. 

Mail om in te schrijven

Georganiseerd door

Duurtijd

  • 1 uur 30 minuten

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Kleuteronderwijs: 2 - 3
  • Lager onderwijs: 1

Beschikbaarheid

  • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Deze interactieve voorstelling van 90 minuten wordt gaandeweg een theater-, dans- en muziekvoorstelling met, voor en door de leerlingen gebracht én gemaakt.
Vanuit een decor vol wereldbollen, landkaarten en (vreemde) instrumenten vertrekken we op reis rond de wereld, op avontuur en op zoek naar muziek… Als we terug ‘thuis’ komen hebben we een hoop geleerd en volgt een muzikaal spektakel als apotheose, waaraan elk kind deelneemt.

Een leerling die groot wordt in Antwerpen (of een andere stad) heeft een divers wereldbeeld. Die diversiteit merkt het kind dagelijks op in de klas, de buurt én thuis.
Met deze voorstelling wensen we in te spelen op deze diversiteit door muziek en muziekinstrumenten aan te bieden uit de verschillende werelddelen.
De leerlingen beleven, ontdekken én bespelen al deze instrumenten en gaan ook zingen, dansen èn toneelspelen. Ook gaan we dieper in op diverse gebruiken en culturele eigen(aardig)heden.
 

 

Alles open / Alles toe
Meer info over de groepsgrootte

min 20 max 50

Meer informatie over de prijs

Prijs per voorstelling we hanteren 4 prijzen: • 1 voorstelling voor 25 kinderen ( 1 klas): 230€ (incl 6% BTW) Omgerekend komt dit neer op 9.2€ per kind • 2 voorstellingen voor 50 kinderen (2 klassen van 25 lln): 350€ (incl 6%BTW) Omgerekend komt dit op 7€ per kind • 3 voorstellingen voor 75 (3 klassen van 25 lln): 525€ (incl 6% BTW) Omgerekend komt dit op 7€ per kind • 4 voorstellingen voor 100 kinderen (4 klassen van 25 lln): 600€ (incl 6% BTW). Omgerekend komt dit op 6€ per kind

Bij de ALL INN berekening voor alle scholen is opgenomen: Administratie en secretariaatskosten voor inhoudelijke en administratieve documenten.; Verplaatsingen en daartoe behorende verzekeringskosten. Alle interim kosten inhoudende;, alle wettelijke bijdragen en verzekeringen. Materialen die nodig zijn om het decor te vormen, op te treden en samen te musiceren.

Bij de ALL INN berekening voor de buitengewone scholen is opgenomen: De intake in de school. Aangepast materiaal om met alle kinderen te kunnen werken. (bvb bevestigingslinten voor rolstoelen, meer schudinstrumenten bij kinderen met ernstige motorische handicap enz.)

Meer info over de locatie

De activiteit gaat door op de school. We vragen een open ruimte van minimum 8m x 8m, bij voorkeur een turnzaal, waar we zweedse banken en turnmatten kunnen gebruiken om de kleuters op te laten zitten. 
Het is belangrijk dat we tijdens de voorstelling zo min mogelijk gestoord worden door passanten.
Indien haalbaar hulp bij uitladen en parkeergelegenheid in de school.

Verwachtingen naar de leerkracht en begeleiding toe

Van de leerkracht verwachten we dat deze mee tussen de kinderen in het publiek zit en mee geniet van de voorstelling. Indien nodig bewaart hij/zij mee de rust.

Verloop van de activiteit

Indien de school de voorstelling boekt, gaat deze door van 10.30 tot 12.00 uur. De tweede voorstelling kan doorgaan van 13.30 tot 15.00 uur. Dit zijn richturen en deze kunnen gewijzigd worden in functie van de speeltijden. Tijdens de voorstelling is er geen pauze.

Meer info over de doelgroep

De activiteit is geschikt voor de derde kleuterklas en de oudste leefgroep van de kleuterschool.

De activiteit is ook beschikbaar voor het buitengewoon onderwijs. Elk van de types van het BuO vraagt een andere aanpak die duidelijk wordt tijdens de intake. We voorzien voldoende hulpstukken om samen musiceren technisch mogelijk te maken. We werken bijv. met ballonnen om ritmisch te voelen. Het is een doe- maar vooral een voel- en luisteractiviteit. Neem contact op met ons om te bespreken hoe we ons aanbod kunnen afstemmen op jouw klasgroep.

Kleutermenu/buitengewoonmenu

Deze activiteit kan je ook boeken in het kader van Kleutermenu-Buitengewoonmenu als je school een goedgekeurde aanvraag heeft ingediend via de onderwijsdatabank ten laatste 15 juni 2024.  Meer info over het reglement en de voorwaarden vind je hier terug.

 

Thema's
  • Dans
  • Muziek
  • Theater

Gerelateerde activiteiten