RTC: onderwijs en arbeidsmarkt

RTC Antwerpen werkt  aan de synergie tussen onderwijs en bedrijfsleven

Schrijf je in

Georganiseerd door

Duurtijd

1 dag

Locatie

 • Op locatie
 • RTC Antwerpen
 • Boomgaardstraat 22 bus 103, 2600 Berchem
 • Bekijk op kaart

Geschikt voor

 • Secundair onderwijs: 5 - 7

Beschikbaarheid

 • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

 • Gratis

Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt door volgende acties uit te voeren.

A. Een RTC wil als platform een dialoog installeren en garant staan voor een participatieve werkwijze, waarbij partners uit onderwijs en arbeidsmarkt samen noden definiëren vanuit lokale behoeften- of omgevingsanalyse en steunend op lokale dynamiek tot ondersteuningsoplossingen komen. Een RTC gaat hiertoe een veelheid van samenwerkingen aan met tal van partners uit de onderwijs- en opleidingswereld en uit het bedrijfsleven. Deze actienetwerken richten zich op het realiseren van engagementen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om onderwijsinstellingen te versterken en STEM-gerelateerde acties te ondersteunen en dit ten voordele van zowel onderwijs als arbeidsmarkt en door middel van een effectief en doeltreffend gebruik van menselijke middelen, infrastructuur en apparatuur.

B. RTC’s ondersteunen onderwijsinstellingen in het verwerven van relevante arbeidsmarktgerichte, techn(olog)ische competenties van leerlingen en leraren. Op deze manier draagt een RTC bij aan de voorbereiding van leerlingen op specifieke vereisten van het hedendaagse bedrijfsleven waar onderwijsinstellingen moeilijkheden ondervinden om leerlingen de in de beroepskwalificaties opgenomen competenties te laten verwerven.

De werking van een RTC wordt hierbij afgestemd op de ondersteuning van onderwijsinstellingen van het secundair onderwijs bij de realisatie van de beroepskwalificaties van niveau 3 en 4 of bij gebrek aan beroepskwalificaties van de competentieprofielen volgens andere geldende referentiekaders. De acties richten zich op infrastructuur- en apparatuurdeling alsook op de (technische) scholing van leraren in functie van RTC-projecten voor leerlingen. Op het vlak van externe certificering richten de RTC’s zich alleen op wettelijke certificaten die in de beroepskwalificatie opgenomen zijn en die nodig zijn om de activiteiten te mogen uitvoeren die onderdeel vormen van het beroep. Bij de uitvoering van de projecten kunnen diverse vormen van werkplekleren relevant zijn, waarbij het bedrijf optreedt als leeromgeving.

De doelgroepen van RTC Antwerpen behoren tot de studiegebieden Auto, Bouw, Chemie, Hout, Koeling en Warmte, Mechanica-Elektriciteit en Voeding.

Alle projecten zijn er voor:

 • leerlingen derde graad TSO-BSO
 • leerlingen DBSO
 • leerlingen BUSO
Locatie
Thema's
 • Mens & maatschappij
 • Beroepen
 • Natuur, wetenschap & techniek
 • Techniek