Meditatie voor kleuters

Deze activiteit is ideaal voor rust, concentratie en zelfbeheersing van de kinderen. Ze leren onbewust mediteren met behulp van rustige en doelgerichte oefeningen en de stem van de leerkracht. (Kleutermenu schooljaar 2020-2021)

Schrijf nu in

Duurtijd

45 minuten

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Kleuteronderwijs: 3

Beschikbaarheid

  • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Wat leren de leerlingen?

1.6 De kleuters kunnen met een eenvoudig bewegingsantwoord snel reageren op auditieve, visuele en tactiele signalen.

1.16 de kleuters kunnen komen tot rustervaringen.

1.21 de kleuters passen de eigen beweging aan aan de snelheid en het tempo van bewegende objecten, of aan de tijdsduur van auditieve signalen.

1.39 de kleuters kunnen gerichte aandacht opbrengen voor verschillende sensorische prikkels en deze rustig laten inwerken.

3.4 de kleuters tonen een rustige aanwezigheid in het eigen lichaam, voelen de eigen grenzen en tonen een vertrouwdheid met de eigenheid van het lichaam.

 

Hoe is de inhoud aangepast aan de leefwereld van de kleuters?

De activiteiten zijn eenvoudig en kan elke kleuter tot een goed eind brengen.

Er wordt gewerkt met ademhaling, auditieve singalen en de expressie van het kind, iets wat iedereen kan.

 

Hoe zorg je ervoor dat je op niveau van de doelgroep werkt?

- Werken met materialen die ze kennen

- Duidelijke taal

- Auditieve signalen ondersteuning

- Eenvoudige bewegingen

 

 

Ongeveer 20-24 leerlingen 

100 euro per klas.

(voorbereidend knutselwerk, personeelskost + verplaatsing)

Het is de bedoeling dat wij zelf lesgevers voorzien om de activiteiten te begeleiden. Anderzijds is het ook mogelijk om een lesgevers-map te voorzien waarmee de leerkracht aan de slag kan om zelf de activiteit te begeleiden.

Thema's
  • Sport & gezondheid
  • Sport & beweging