Meditatie voor kleuters

Deze activiteit is ideaal voor rust, concentratie en zelfbeheersing van de kinderen. Ze leren onbewust mediteren met behulp van rustige en doelgerichte oefeningen en de stem van de leerkracht. (Kleutermenu schooljaar 2020-2021)

Schrijf nu in

Duurtijd

n.v.t.

Locatie

  • Op je school

Geschikt voor

  • Kleuteronderwijs: 3

Beschikbaarheid

  • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Wat leren de leerlingen?

1.6 De kleuters kunnen met een eenvoudig bewegingsantwoord snel reageren op auditieve, visuele en tactiele signalen.

1.16 de kleuters kunnen komen tot rustervaringen.

1.21 de kleuters passen de eigen beweging aan aan de snelheid en het tempo van bewegende objecten, of aan de tijdsduur van auditieve signalen.

1.39 de kleuters kunnen gerichte aandacht opbrengen voor verschillende sensorische prikkels en deze rustig laten inwerken.

3.4 de kleuters tonen een rustige aanwezigheid in het eigen lichaam, voelen de eigen grenzen en tonen een vertrouwdheid met de eigenheid van het lichaam.

 

Hoe is de inhoud aangepast aan de leefwereld van de kleuters?

De activiteiten zijn eenvoudig en kan elke kleuter tot een goed eind brengen.

Er wordt gewerkt met ademhaling, auditieve singalen en de expressie van het kind, iets wat iedereen kan.

 

Hoe zorg je ervoor dat je op niveau van de doelgroep werkt?

- Werken met materialen die ze kennen

- Duidelijke taal

- Auditieve signalen ondersteuning

- Eenvoudige bewegingen

 

 

100 euro per klas van maximum 25 kinderen.

 

Het is de bedoeling dat wij zelf lesgevers voorzien om de activiteiten te begeleiden. Anderzijds is het ook mogelijk om een lesgevers-map te voorzien waarmee de leerkracht aan de slag kan om zelf de activiteit te begeleiden.

De kleuters reageren op zintuiglijke signalen en passen hun bewegingen aan aan tijd en ruimte. Ze werken op hun ademhaling, ze doen oefeningen met een magische belletje, we spreken hun verbeelding en fantasie aan, etc.. Ze oefenen op de controle van hun energie, gedachten en emoties en komen tot rust. 

De activiteit is geschikt voor de derde kleuterklas en de oudste leefgroep van de kleuterschool.

Deze activiteit staat open voor leerlingen van het Buitengewoonmenu. Elk van de types van het buitengewoon onderwijs vraagt een andere aanpak. Wij raden daarom aan om contact op te nemen met de partner om te bespreken of hij/zij op maat van jouw klasgroep kan werken.

Thema's
  • Sport & gezondheid
  • Sport & beweging