Promoot je aanbod

Lees hier de voorwaarden en richtlijnen om aanbod op deze website te promoten.

Over het aanbod van Klas Op Stap

Klas Op Stap wil scholen ondersteunen om op klasuitstap te gaan. Deze website bundelt daarom het aanbod van de eigen stadsdiensten en van andere aanbieders die gelinkt zijn aan stad Antwerpen. Zo vermijden we versnipperde communicatie.

Ook willen we ander kwaliteitsvol aanbod promoten. Om die reden vermelden we de relevante educatieve activiteiten van de provincie Antwerpen en van de Vlaamse overheid. Daarnaast vermelden we graag activiteiten van andere organisaties, mits ze voldoen aan onze criteria.

De Klas Op Stap-website promoot klasuitstappen buiten de schoolmuren en activiteiten binnen de schoolmuren onder begeleiding van een externe begeleider. Deze laatste categorie nemen we op omdat we geloven dat een externe begeleider een stukje van de wereld buiten de schoolmuren binnenbrengt.

Educatieve pakketten verschijnen niet op de website. Daarvoor verwijzen we door naar www.klascement.be

Jouw aanbod op deze website

Staat jouw organisatie nog niet op de website?

Stuur dan een e-mail naar klasopstap@antwerpen.be. We maken graag kennis met jouw organisatie en stellen onszelf en onze werking graag aan je voor. Als er een match is, dan krijg je toegang tot de website waar je jouw activiteitenpagina kan aanmaken.

Na het gesprek, kan je een account aanvragen. Heb je een bevestiging van je account ontvangen? Dan kan je hier inloggen

 

Staat jouw aanbod al op Klas Op Stap? 

Log dan eerst hier in. Daarna heb je de keuze om nieuwe activiteiten aan te maken of bestaande activiteiten te wijzigen. Daarnaast kan je ook je accountgegevens aanpassen. 

Is het de eerste keer dat je nieuw aanbod wil toevoegen sinds 2018? Vraag dan eerst een account aan. Als je een bevestiging hebt ontvangen van je account, dan kan je hier inloggen. Daarna kan je aan de slag gaan met het aanmaken van activiteiten. 

We hebben zowel een handleiding ter beschikking, als een schrijfgids. Het is namelijk belangrijk om duidelijk en aantrekkelijk te schrijven zodat het leerkrachten aanspreekt.  

 

Bij problemen kan je ons bereiken via klasopstap@antwerpen.be

 

Jouw aanbod in het Kleutermenu of Buitengewoonmenu

schooljaar 2024-2025 -> De inschrijvingsperiode voor aanbieders is afgesloten.
Alles open / Alles toe
Doelgroep
 • Voor kleuterscholen op het grondgebied Antwerpen.
 • K1 tot en met K3 (Kleutermenu), vergelijkbare leefgroepen en groepen uit het buitengewoon onderwijs (Buitengewoonmenu) kunnen inschrijven voor de lessenreeksen sport.
 • De activiteiten ‘cultuur & co’ zijn beperkt tot leerlingen van K3 (Kleutermenu), de oudste leefgroep (4-6 jaar) en vergelijkbare groepen uit het bijzonder onderwijs (Buitengewoonmenu).
Doelstellingen

De kleuters

 • beleven een ervaring op maat.
 • werken aan motorische vaardigheden en/of taalverwerving.

De leerkrachten

 • leren het aanbod kennen.
 • krijgen de kans de leerstof te verdiepen en te verbreden.
 • worden geïnspireerd door mogelijkheden om met de klas ontwikkelingsdoelen te bereiken.
 • ontdekken nieuwe methodieken.
Voorwaarden aanbod

Algemeen:

 • Activiteiten van het Kleutermenu & Buitengewoonmenu 2024-2025 vinden plaats op schooldagen en tijdens de schooluren.
 • De klasleerkracht wordt actief betrokken bij de lessen/activiteit en krijgt handvaten aangereikt om nadien zelfstandig met de inhoud aan de slag te kunnen.
 • De activiteit vindt plaats op locatie (museum, sportclub …) of op school. Indien op school wordt er rekening gehouden met de haalbaarheid van de activiteit voor elke school. Zo hebben heel wat scholen geen grote lokalen, (verduisterbare) turn- of speelzalen, personeel om te helpen in- en uitladen …
 • De prijs van de activiteiten aangeboden via het Kleutermenu mag niet hoger zijn dan wanneer de school het rechtstreeks zou boeken bij de organisatie en dus niet in kader van het Kleutermenu & Buitengewoonmenu.

Cultuur en co:

 • De activiteiten ‘cultuur & co’ duren 50 minuten tot maximaal 100 minuten. De activiteiten houden rekening met de concentratiespanne van de doelgroep en de gangbare lesuren binnen het kleuteronderwijs/buitengewoon onderwijs.
 • Het aanbod draagt bij tot de taalontwikkeling van de deelnemende kinderen.
 • Maximum kostprijs voor een activiteit voor 1 klas (met gemiddeld 24 leerlingen) bedraagt maximaal €230 (alle bedragen zijn inclusief (verplaatsing)kosten en BTW).

Sport:

 • Sportactiviteiten worden gegeven in de vorm van lessenreeksen die bestaan uit maximum 5 lessen. Eén les duurt maximaal 1 lesuur.
 • De inhoud van deze lessen moet de motorische vaardigheden van de kinderen stimuleren op een laagdrempelige manier.
 • Maximum kostprijs voor 1 les voor 1 klas (met gemiddeld 24 leerlingen) bedraagt maximaal €50 (alle bedragen zijn inclusief (verplaatsing)kosten en BTW).
Beoordelingscriteria m.b.t. de ingediende activiteiten of lessenreeksen

Elke activiteit of lessenreeks wordt apart beoordeeld ongeacht ze door eenzelfde aanbieder is ingediend.

Op elk van de volgende criteria moet afzonderlijk een minimumscore van minstens 60% behaald worden. 

 1. Bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs en vergelijkbare groepen uit het buitengewoon onderwijs =/35 punten

  Voor welke cluster werd er gekozen? Aan welke ontwikkelingsdoelen wordt er gewerkt? Hoe wordt er getracht deze doelen te realiseren?
   

 2. Inzet op motorische vaardigheden en/of taalontdekking = /30 punten
   
 3. Ondersteuning voor de (klas)leerkracht = /25 punten

  De organisator voorziet een omkadering voor gebruik in de klas zoals een voorbereiding, naverwerking, lesmap, filmpje … De omkadering helpt de leerkracht om de activiteit te kaderen binnen de les en creëert betrokkenheid van de leerkracht.
   

 4. Administratieve werkwijze en opvolging naar de scholen toe =/10 punten
Meer weten?
 • Je kan voor het schooljaar 2024- 2025 geen aanbod meer indienen. 
 • Lees de volledige oproep voor aanbieders.

Rechtenvrije afbeeldingen

Afbeeldingen die je aanlevert voor de website www.klasopstap.be moeten vrij van auteursrecht zijn. Dit wil ofwel zeggen dat je zelf auteur bent van de betrokken afbeeldingen ofwel de toestemming hebt bekomen van de betrokken auteur voor het gebruik ervan. Dit geldt ook voor afbeeldingen in bijlages, zoals een PowerPoint of educatieve pakketten. Klas Op Stap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vrijwaring van het auteursrecht van afbeeldingen die worden aangeleverd door andere diensten of derden. Je kan ook een foto met copyright op aanleveren.

Privacyverklaring

Ben je benieuwd hoe we de gegevens van jouw organisatie verwerken? 

Lees het hier in de privacyverklaring.