Relationele en seksuele vorming voor jongeren

Pimento geeft de vorming op een interactieve participatieve en ervaringsgerichte manier die aansluit bij hun leefwereld.

Schrijf je in

Georganiseerd door

Duurtijd

4 uur

Locatie

 • Op je school
 • Op locatie

Geschikt voor

 • Secundair onderwijs: 1 - 7

Beschikbaarheid

 • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

Aan de hand van beproefde, ervaringsgerichte werkvormen zoals discussiespelen en stellinggesprekken brengen we de feiten en ficties van het thema dicht bij de leefwereld van jongeren.

Als groep leren we samen onze eigen grenzen te (h)erkennen, gevoelens te kaderen, misverstanden uit te klaren, ...

We stellen op basis van jouw noden en vragen een vorming op maat samen. Een intensieve ervaring voor jouw klasgroep, waarbij we samen op zoek gaan naar wat boeit, beweegt en raakt. We werken steeds met beproefde methodieken en werkvormen aangepast aan het individu en de groep.

We gebruiken het magazine ‘Beddengoed’ over relaties, lichaam, weerbaarheid, verliefdheid, soa’s en voorbehoedsmiddelen. Dit kan je nadien nog in de klas gebruiken.

BSO & BUSO: 15 leerlingen per vormingsbegeleider van Pimento.
TSO, KSO & ASO: 25 leerlingen per vormingsbegeleider van Pimento.

Vanaf € 157,00 tot € 225,00 per dagdeel (in 2018, exclusief administratie- en vervoerskosten). Neem contact op voor jouw prijs op maat.

De prijs van een vorming bestaat uit:

• De prijs per vormingsbegeleider.
• Een eenmalige administratiekost van € 20,00 per bevestigde overeenkomst.
• Vervoerskosten van onze begeleiders aan € 0,34/km (die vervoerskost houden we zo laag mogelijk door te carpoolen naar jouw locatie).
• Educatief materiaal Beddengoed voor elke leerling: 1,5 euro per exemplaar.

Onze begeleiders verplaatsen zich naar een locatie van jouw keuze in heel Vlaanderen.

Of je boekt bij ons je vorming inclusief verblijf in een vormingshuis van Chirojeugd Vlaanderen. Meer info hierover vind je via chirohuizen.be.

Je krijgt 10% korting op de begeleiderskost als je vorming voor jongeren plaatsvindt in mei, juni of december.

Het programma en het verloop zijn afhankelijk van de duur van de vorming, de gevraagde insteek en van de inbreng van de groep.

Pauzemomenten spreken we op voorhand af met de groepsverantwoordelijke.

Er bestaat een aansluitende workshop die verder bouwt op de opgedane ervaring van deze activiteit:

Er bestaat een educatief pakket met extra informatie:

De gratis publicatie What the FAQ?! vol achtergrondinfo en tips over relaties en seksualiteit bespreekbaar maken in superdiverse groepen jongeren. Download gratis via pimento.be/whatthefaq.

Ga zelf aan de slag in de klas met ons educatieve materiaal voor jongeren rond relaties en seksualiteit:

Vanaf een halve dag tot een meerdaagse vorming.

 • Wees helder over de inhoud. Vertel de leerlingen op voorhand welk thema’s er aan bod komen in de vorming. De leerlingen moeten vooral zelf veel doen, met de nadruk op dat ze enkel vertellen wat ze willen vertellen.
 • Maak op voorhand duidelijke afspraken over bv. gsm’s, toezicht pauzemomenten, …
 • We vragen je toezicht te houden tijdens de pauzes.
 • Als groepsverantwoordelijke hebben we je graag bij de vorming. Opvolging van de vorming zorgt voor een des te sterker effect, en je leert je leerlingen op een andere manier kennen. Als je niet deelneemt, brengt de begeleider je tijdens de pauzes op de hoogte van de voorbije sessie.
 • We sturen het bijbehorende educatieve materiaal op voorhand op. Zorg dat de magazines, in dit geval Beddengoed, ter plaatse zijn. Je kan dit magazine na afloop van de vorming gebruiken om verder te werken op het thema.

We gebruiken de PICKASOLL-afspraken om een veilig klimaat te installeren waarin deelnemers hun mening durven te geven.

Onze begeleiders verplaatsen zich naar een locatie van jouw keuze in heel Vlaanderen.

Of je boekt bij ons je vorming inclusief verblijf in een vormingshuis van Chirojeugd Vlaanderen. Meer info hierover vind je via chirohuizen.be.

Thema's
 • Mens & maatschappij
 • Sterk in je schoenen, goed in je vel