Samen leren PingPongen : Jij doet Ping - De ander doet Pong - LESSENREEKS

Plezier maken en handig worden met bal, palet, tafel, je lichaam en anderen om je heen.

Lessenreeks bestaande uit 5 lessen van elk 60 minuten. Totale prijs voor de lessenreeks bedraagt 200 euro per klasgroep, ongeacht het aantal leerlingen per klasgroep.

Schrijf nu in

Georganiseerd door

Duurtijd

60 minuten

Locatie

 • Op locatie
 • Sportcentrum Stuivenberg
 • Einsteinlaan 50, 2660 Hoboken
 • Bekijk op kaart

Geschikt voor

 • Kleuteronderwijs: 3

Beschikbaarheid

 • Hele schooljaar beschikbaar

Prijs

De lessenreeks laat kinderen ontdekken wat hun aanleg en interesse is voor een balspel dat focus, reactievermogen, snelle keuzes, en balbehendigheid vraagt.

Hoewel de sport plaatsvindt in een sociale en sportieve context met anderen, is tafeltennis een individuele sport waarin de focus ligt op individueel inzicht en behendigheid met lichaam en palet in een spelsituatie met een bal en tafel.

In elke les van 60 minuten maken we daarom 4 blokken met een verschillende focus:

1) lichaamsdynamiek zonder bal, palet of tafel (focus op voetenplaatsing en verplaatsing, en op oogfocus en ooghoogte)

2) balhandigheid met kleine pingpong bal maar zonder palet of tafel (focus op gooi- en vang-techniek, en op reflexvorming richting een bewegende bal in de ruimte)

3) slagbekwaamheid met bal en palet maar zonder tafel (focus op grip, bal slaan en ontvangen)

4) spelbekwaamheid met bal, palet en tafel (focus op kracht- en richting-beheersing van de bal op de tafel).

In elk blok van 15 minuten zit een beweegoefening (zelf), een speloefening (met een ander) en een speeloefening (reële tafeltennissituatie). Soms gebruiken we hulpvoorwerpen zoals bekers, hoepels of slalom paaltjes.

In elk blok wordt aandacht besteed aan de juiste lichaams- en arm-houding en positie in de ruimte, en aan een optimale positie, beweging en vooral rotatie rond de as van boven- en onderlichaam.

 

Alles open / Alles toe
Meer info over de groepsgrootte

In principe maximum 25 kinderen (maar dat is flexibel)

Meer informatie over de prijs

*8 euro is een richtprijs, gebaseerd op een klasgroep van 25 leerlingen.

 

De lessenreeks bestaat uit 5 lessen van 60 minuten per les.

Ongeacht het aantal leerlingen per klasgroep bedraagt de totale prijs van de lessenreeks 200 euro.

De club factureert de integrale lessenreeks naar de school op het moment van de reservatie. De betaling dient te gebeuren ten laatste 2 weken voor de aanvang van de eerste les.

Meer info over de locatie

Goede parkeerbaarheid voor de deur voor een bus

Makkelijk te bereiken met tram lijn 10 en bus 33 en 141

Meer info over de duurtijd

5 lessen van 60 minuten/les

Verloop van de activiteit

- voor elke les worden de kinderen en hun begeleiders verwelkomd door de verantwoordelijke lesgever in het sportlokaal van Sokah, gevestigd op de Einsteinlaan in Hoboken. Liefst 10 minuten voor aanvang

- de lessen vinden volledig plaats binnen in een veilige hal die exclusief door de club wordt gebruikt. Er zijn 8 tafeltennistafels beschikbaar, elk met aparte lage (60cm) zachte omheining, en voldoende paletjes en ballen voor de kinderen om te lenen en gebruiken. Er zullen geen andere activiteiten plaatshebben of mensen aanwezig zijn op het moment van de les

- twee lesgevers worden voorzien voor groepen groter van 13 leerlingen of meer 

- de begeleiders van de leerlingengroep worden uitgenodigd actief deel te nemen 

- na 30 minuten is een korte waterdrink pauze voorzien. Kinderen wordt gevraagd hun eigen drinkbus mee te nemen

Opmerkingen:

- kinderen dienen bij binnenkomst hun buitenschoenen te vervangen door propere turnpantoffels of sportschoenen zonder zwarte zool. Er is daarvoor een kleedkamer voorzien waar ze ook een zak met drinkfles kunnen hangen

- het Sokah tafeltennis lokaal beschikt over een groot cafetaria waar de kinderen gratis hun middaglunch zouden kunnen nuttigen om zo voor of na de les beter kennis te maken met de lesgever, de sport, de club en het lokaal. Er is geen consumptieverplichting

 

Voor- en/of natraject

- 10 dagen voor elke les stuurt de verantwoordelijke lesgever aan de klasverantwoordelijke specifieke informatie rond de volgende les, met ludieke oriëntatie informatie, vragen en oefeningen  waarvoor geen gespecialiseerd materiaal of ruimte voor nodig is, en die de kinderen op school of thuis kunnen doen, samen of alleen 

- De dag na elke les stuurt de verantwoordelijke lesgever aan de klasverantwoordelijke specifieke informatie rond de gevolgde les, met ludieke opvolg informatie, vragen en oefeningen. Deze informatie is aangepast aan de ervaringen van de les(dag) ervoor

 

Nieuwe woordenschat

De lessenreeks wordt gegeven in het Nederlands en focust op woorden en instructies die specifiek zijn aan een balsport met snelle, intensieve bewegingen en coördinatie uitdagingen en met een mede-/tegen-speler (links/rechts!, sneller/langzamer!, achteruit/vooruit!, harder/zachter!, hoger/lager!, loop/stop! ...).

 

Verwachtingen naar leerkracht en begeleiding toe

Procedure bij reservering:

Na interesse/beslissing neemt de school contact op met Sokah Tafeltennis club om de data en uren vast te leggen voor alle lessen in de reeks, het vermoedelijk aantal leerlingen te bepalen, en om de verantwoordelijke lesgever(s) vast te leggen en te introduceren aan de klasverantwoordelijke

 

Logistiek/administratieve verwachtingen

- twee dagen voor elke les geeft de klasverantwoordelijke het aantal verwachte deelnemers en begeleiders vanuit de school door aan de verantwoordelijke lesgever

- last-minute wijzigingen naar meer of minder deelnemende leerlingen per les gebeurt op eenvoudige mededeling vooraf aan de verantwoordelijke lesgever tot op de lesdag zelf voor 9u ochtend

- wijzigingen van lesdata of annulaties van lessen gebeuren zonder kosten tot 5 werkdagen voor elke les. Daarna is de volledige lesvergoeding verschuldigd aan de tafeltennisclub ongeacht de reden van annulatie

- in geval van annulatie tijdens de laatste 5 werkdagen voor een les, wordt tussen Sokah en de school een nieuwe lesdatum in de reeks extra bepaald en apart gefactureerd.

 

Verwachtingen rond de activiteit zelf:

- De leerkracht wordt helpend en toezichthoudend betrokken tijdens de activiteit

- Voor en na elke van de 5 sessies wordt de leerkracht geïnformeerd om ludiek te helpen voorbereiden en na te werken

- na afloop van de lessenreeks worden begeleiders, kinderen en hun familie die het wensen uitgenodigd om naar een topwedstrijd van Sokah te komen kijken en samen verder kennis te maken met de clubwerking voor kinderen en volwassenen

Locatie
Thema's
 • Mens & maatschappij
 • Sterk in je schoenen, goed in je vel
 • Sport & gezondheid
 • Gezondheid
 • Sport & beweging
Extra ondersteuning
 • Rolstoeltoegankelijk

Gerelateerde activiteiten